DONALD TRUMP: – Vi har aldri k
...
DONALD TRUMP: – Vi har aldri kalt Trump for en «Guds mann» som ikke bør kritiseres, skriver 
innsenderne. Foto: Pablo Martinez Monsivais, AP Photo / NTB scanpix
debatt
Sunn evangelisk-luthersk teologi eller svermeri?
Del
Når det ikke er noen øvrighet uten av Gud, da må også den amerikanske presidenten være innsatt av Gud selv om mange ikke liker det.

Det er med stor undring vi konstaterer den store oppmerksomhet og kritikk innlegget «President Trump og hans kritikere» har fått. Men nå håper vi at vi kan sette et punktum for denne debatten i denne omgang.

Thor Fremmegård (T. F.) har i et nytt innlegg gått imot oss, kalt «Misbruk av gode bibellærere» (Dagen 09.07.2020).

Han anklager oss to undertegnede for å misbruke Rosenius og Øvind Andersen i vår støtte og forbønn for Trump. Han hevder: «skribentenes anvendelse av deres sitater inn i amerikanske politikk som etter min mening blir totalt feil.»

Videre sier han: «De gode bibellærers utlegning av Romerne 13 gjelder om presidenten i USA er demokrat eller republikaner.» Det er en selvfølge, vi har ikke sagt noe annet. - Vi kunne også anvendt Rom 13 på andre lands øvrigheter, men nå var vårt fokus på USA og USAs president.

De gode bibellærere har en sunn og prinsipielle fortolkning av Rom 13 som vi støtter på alle måter.

Men ser ikke T. F. at denne prinsipielle tolkning også bør og kan anvendes konkret! Eller bør deres tolkning ikke anvendes overfor USA og president Trump, men gjerne overfor andre øvrigheter?

Guds ord sier: «Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud.» Men dersom øvrigheten kommer i konflikt med Guds ord, skal en lyde Gud framfor mennesker. (Apg 5,29).

Når det ikke er noen øvrighet uten av Gud, da må også den amerikanske presidenten være innsatt av Gud selv om mange ikke liker det. Følgelig bør vi støtte og be for ham i den kaotiske og farlige tid USA befinner seg i.

Vi har aldri kalt Trump for en «Guds mann» som ikke bør kritiseres. Men når massemedia kaller ham «en rasistisk bølle» og et «rasshøl», mener vi at som bekjennende kristne bør vi heller be for presidenten og hans administrasjon framfor å kritisere ham.

Men selvfølgelig er det helt legitimt å kritisere ham for ting som er kritikkverdige.

Videre sier T. F. : «Det er svermeri når en del mener Trump må støttes fordi Gud har sagt det i en profeti. Jeg sa videre at det er ikke stort bedre å henvise til Rosenius for å støtte Trump.»

Følgelig sammenlignes vi med «svermere» fordi vi henviser til Rosenius. Det er ikke personen Rosenius vi fokuserer på, men på hans solide og bibelsk fortolkning av Rom 13. Vi kunne ha fortolket Rom 13 selv uten å nevne Rosenius og Andersen. Ville det da være å misbruke apostelen Paulus siden vi anvender teksten på den amerikanske presidenten?

Det undrer oss at når vi anvender Rosenius og Andersens sunne teologi angående det verdslige regimente, konkret på presidenten i USA, da sammenligner T. F. oss med «svermere».

La oss slå fast: Vi misbruker ikke gode bibellærere ved å sitere dem og anvende deres sunne teologi, konkret. Tvert imot ærer vi deres gode minne, og det har ikke noe med «svermeri» å gjøre, men det er en sunn evangelisk-luthersk teologi.

olav hermod kydland,olav h. kydland,eivind gjerde,donald trump,debatt,carl olof rosenius,rosenius,øivind andersen,thor fremmegård,meninger