DEMONSTRASJON: Bildet viser en
...
DEMONSTRASJON: Bildet viser en protest i Detroit mot politibrutalitet mot fargede. Foto: Paul Sancya, AP Photo / NTB scanpix
debatt
Rasisme og opptøyene i USA
Del
Det er ikke systemisk rasisme i USA, men det er sosiale forskjeller pga Demokratenes vanstyre.

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti. Vi bygger på verdiene i den kristne tradisjonen som har formet vår nasjon gjennom det siste årtusen.

Evolusjonslæren lærer at vi er blitt til ved en tilfeldighet. Det vi kan kalle «hvit rasisme» blir legitimert med makroevolusjon, som påstår at menneskene stammer fra apene, og at noen folkegrupper («raser») er mindre utviklet og ligger nærmere apestadiet enn andre.

Anerkjente vitenskapsmenn i hele den Vestlige verden mente at svarte tilhører den minst utviklede «rasen». Noen utviklet sosial-darwinismen, argumenterte for sterilisering av uønskede «raser», og barmhjertighetsdrap på utviklingshemmede. I USA begynte Margaret Sanger med abort av svarte fostre. Hun dannet Planned Parenthood. Adolf Hitler førte en sosialdarwinistisk politikk.

PDK mener at alternativer til evolusjonsteorien bør inn i skolen og læreplaner må endres. Kjell Tveter sine bøker om skapelse og intelligent design kan brukes, og forkynnes som en hypotese på lik linje med evolusjonshypotesen.

Det er kommet mange anklager i USA om systematisk rasisme i politiet, disse bør USAs myndigheter granske nøye og vurdere om er sanne. Hvis det er rasisme i politiet bør det slås hardt ned på, for politiet skal være en forkjemper for rettferdighet.

Historien viser at det er mer sannsynlig at svarte i USA er i en vanskelig situasjon pga sosiale faktorer, enn systematisk rasisme. Svarte eksslaver i USA klarte seg svært godt til å begynne med.

De dannet egne samfunn med en blomstrende kultur og økonomi. Hvite rasister begikk vold og lynsjinger mot svarte. Jim Crow- lovene gjorde at svarte måtte bo i egne bydeler. Børskrakket på 1930 tallet ble et hardt slag for svartes bedrifter.

I Detroit hadde svarte gode jobber i industrien. Så kom borgerrettsbevegelsen med massive demonstrasjoner, da flyttet industrieierne fabrikkene sine ut av Detroit, fordi også da ramponerte pøbler bygninger. Resultatet ble at svarte mistet jobbene sine.

Demokratene har styrt disse byene de siste 50-60 årene, og vi ser resultatet. Det er fattige bydeler. Miljøet er preget av arbeidsløshet, rusmisbruk og gjengkriminalitet. Skolene er elendige, og utdanner lite kompetente personer uten evne til å kunne hevde seg i det amerikanske samfunn.

Dette sosiale utgangspunktet gjør at det kreves mye mer energi for at en svart skal kunne lykkes enn for en hvit. Det er mye kriminalitet blant svarte, som er 14 prosent av befolkningen, men på grunn av den høye kriminaliteten i områdene hvor svarte bor, utfører svarte en stor prosentandel av totale kriminelle handlinger i USA. Flest svarte menn i USA blir ikke drept av politiet, men av andre svarte menn.

For noen er drømmen å etablere en egen småbedrift. Det krever hardt arbeid over flere år. Så kom koronaen, deretter kriminelle gjenger i kjølvannet av fredelige demonstranter, som lik nazistene under krystallnatten knuser butikkvinduer, ødelegger inventaret og raner alt de har av salgsvarer. Mange eiere av disse småbedriftene er svarte.

President Donald Trump skapte arbeidsplasser, slik at folk fra alle etniske grupper fikk jobb, også svarte. Candace Owens startet Blexit med mål om å få svarte velgere ut av det Demokratiske partiet.

Hun snakker om moralske holdningene som er samfunnsbevarende, og som tidligere har vært kjennetegnende på kristenkonservativ afroamerikansk kultur, men som har blitt ødelagt av kultur-marxismen. Nå holder de samme kreftene på å ødelegge norsk moral og samfunn.

Vi har sett at rasisme har vært et stort problem i Vesten, og at makroevolusjon legitimerer rasisme. Partiet De Kristne vil at intelligent design skal undervises på norske skoler. Det er ikke systemisk rasisme i USA, men det er sosiale forskjeller pga Demokratenes vanstyre.

PDK ønsker å styrke samfunnsbevarende institusjoner som politiet. Sosialismens historie viser at demonstrasjoner/opptøyer alltid utarter seg til vold, og derfor er en dårlig uttrykksform.

debatt,partiet de kristne,pdk,solfrid jarsve brekke,partiet de kristne sandefjord,rasisme,usa,margaret sanger,kjell tveter