GOD INTENSJON: Jeg tror Johann
...
GOD INTENSJON: Jeg tror Johannes Kleppa (bildet) har rett i at intensjonen er god, men jeg har ikke tro på at dette er den beste veien å gå for å realisere kallet vårt som er å gå med evangeliet om synd og nåde til det samiske folk i Finnmark og på Kola, skriver Jon Teigen. Foto: Magnar Børnes
debatt
Nedlegging av Samemisjonen?
Del
Jeg beklager om jeg har vært litt upresis i mine uttrykk og fremstillinger.

Jeg hadde tenkt at det var skrevet nok om sammenslåings-prosessen mellom Sarepta og Norges Samemisjon (eller prosessen for å innlemme Samemisjonen i Sarepta som mange kaller det).

Men i et innlegg i Dagen forleden (6/7), tok formannen i Sarepta opp to punkt som bare må kommenteres.

Men la meg først av alt få takke Johannes Kleppa for saklig debatt. Vi er nok uenige i sak, men bevarer vennskapet vårt. Johannes Kleppa kan å skille sak og person. Det skal han ha takk for. Der er det mange i misjons-Norge som har noe å lære.

1. Johannes Kleppa svarer på mitt spørsmål om det er noen som tror at de få reisepredikantene i Sarepta greier å samle inn like mye som kretsene i NSM. Han tror det….!

Sarepta har i år et innsamlingsbudsjett på under 4 mill, sier han, og mener det kan være realistisk å greie 5 mill i 2021. (Han sier ikke noe om hvor mye som reelt ble samlet inn i 2019).

Kretsene i NSM samlet alene inn 5,3 millioner i 2019. Fakta er altså at Sarepta har som mål å samle inn over 1 million mindre enn kretsene i NSM allerede gjorde i 2019. Og nå skal kretsene legges ned! I tillegg hadde NSM andre inntekter.

Til sammen ca 7 millioner i 2019. Bare fremtiden vil vise hvordan dette vil gå, dersom det blir en sammenslåing av Norges Samemisjon og Sarepta.

2. Johannes Kleppa reagerer på mitt uttrykk at Samemisjonen vil gi pengesekken sin på 30 millioner til den unge organisasjonen Sarepta, og at Sarepta skal overta NSM sitt arbeid.

Han poengterer at «det er den samanslåtte organisasjonen som skal disponera pengar og andre verdiar som noverande Samemisjon og noveramnde Sarepta har, og det er den samanslåtte organisasjonen som skal drive begge organisasjonane sitt arbeid vidare og utvikla dette. Rett nok skal det skje under Sarepta sitt namn og utfrå Sarepta sin organisasjonsstruktur»

Jeg beklager om jeg har vært litt upresis i mine uttrykk og fremstillinger. Men realiteten er altså at det nye navnet blir Misjon Sarepta. NSM skal bare ha 2 av 5 representanter i styret som for ettertiden er selvsupplerende.

Misjonsbladet «Samenes Venn» skal legges ned. Kretsene skal legges ned. Alle penger og verdier (ca 30 mill) skal overføres til Sarepta.

Og så skal Norges Samemisjon legges ned. Dette står i Intensjonsavtalen. Så får hver og en gjøre seg opp en mening om hvilke uttrykk som er dekkende. Er det en reell sammenslåing?

Jeg tror Johannes Kleppa har rett i at intensjonen er god, men jeg, - og etter hvert mange med meg, har ikke tro på at dette er den beste veien å gå for å realisere kallet vårt som er å gå med evangeliet om synd og nåde til det samiske folk i Finnmark og på Kola.

I kretsene er det flertall for å fortsette som egen organisasjon, og samene i Finnmarksutvalget ønsker det samme.

Så får Landsmøtet som skal samles i Alta i oktober, på demokratisk vis vedta det fremtidige veivalget.

johannes kleppa,jon teigen,debatt,sarepta,norges samemisjon,samemisjonen,misjon sarepta,nms