Bildet viser utenriksminister
...
Bildet viser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
debatt
Annektering og folkerett
Del
Når utenriksministeren sier at «annektering vil være et alvorlig brudd på folkeretten», så mener jeg det er en villedende feilaktig og udokumentert påstand.

Dagen hadde 19. juni en redaksjonell artikkel om Israels forestående «annektering» på Vestbredden. I overskriften gjengis utenriksministerens påstand om at det vil være folkerettsstridig.

Artikkelen er en grei gjengivelse av Norges standpunkt i Midtøsten-konflikten, og både Ine Eriksen Søreide og Anniken Huitfeldt får god plass til sine tvilsomme utsagn. Mitt anliggende er at utsagnene får stå der uten motforestillinger, som om de er sanne. Journalisten avklarer ikke fakta. Det blir ikke stilt spørsmål om de er sanne. Hvorfor ikke?

De fleste bruker konsekvent ordet annektering. Det er en negativ tilnærming som betyr å erobre et område for deretter å erklære det som sitt. Israel bruker selv uttrykket «to apply sovereignty» over områdene. Det betyr at de stadfester sin faktiske suverenitet over områdene. Her er nyanseringen viktig. Israel har ikke erobret annen stats territorium som de så vil annektere.

I 1967 gjenerobret Israel sitt eget landområde på Vestbredden, som Jordan ulovlig hadde okkupert siden 1948. Folkerettslig tilhører områdene Israel etter vedtaket i San Remo, stadfestet av Folkeforbundet i 1922. Man annekterer ikke sitt eget gamle landområde.

Når utenriksministeren sier at «annektering vil være et alvorlig brudd på folkeretten», så mener jeg det er en villedende feilaktig og udokumentert påstand. Det åpenbare spørsmålet som bør stilles er: «Nøyaktig hvor i folkeretten finner statsråden dekning for en slik påstand?» Statsråden må enkelt kunne besvare dette spørsmålet hvis det foreligger et alvorlig brudd på folkeretten. Hvis ikke, så er det pressens oppgave å avsløre slike feil.

Dette var ikke et intervju, så slik sett er det forståelig at spørsmålet ikke ble stilt. Men, siden uttalelsen ble referert i et stort oppslag i avisen, vil jeg utfordre redaksjonen til å stille utenriksministeren akkurat dette spørsmålet, og gjengi svaret i en ny artikkel. Hensikten er kun å få saken eksakt og sannferdig opplyst. Det burde være i alles interesse. Slik den nå står, er det uholdbart.

debatt,midtøsten,ud,ine eriksen søreide,anniken huitfeldt,annektering,folkerett,israel,vestbredden,jordan,san remo-konferansen