USAs president Donald Trump. F
...
USAs president Donald Trump. Foto: AP / NTB scanpix
debatt
Carl Olof Rosenius og den amerikanske presidenten
Del
Noen steiler nok på at Gud kan innsette en ond øvrighet. Men hvis Gud ikke har gjort det, hvem har så gjort det, eller er ikke Gud allmektig lenger?

I Dagen av 26.6.2020 angriper Thor Fremmegård i et innlegg kalt «Rosenius og Trump» de 16 konservative kristne sitt innlegg av 16. juni.

Vi vil gjerne komme med noen synspunkt og kommentarer til innlegget.

For det første er vi enige i Endre Stenes vurdering av de karismatiske og profetiske røstene i USA. De representerer usunn svermerisk teologi som vi tar avstand fra.

Vi er evangelisk-lutherske kristne som bekjenner oss til Skriftens inspirasjon og autoritet. Skriften er norma normans (den normerende norm) for tro, lære og liv, og de lutherske bekjennelseskriftene er norma normata (avledet norm).

For oss synes det som om Fremmegård ikke er helt fortrolig med den lutherske to-regimentslæren. Gud styrer på to måter, ved det verdslige regimente og det åndelige regimente.

Vårt syn er som Rom 13,1 sier at det er ikke noen øvrighet uten av Gud, «men de som finnes, er innsatt av Gud.» Følgelig er øvrigheten innsatt av Gud, og øvrighetspersonene er innsatt av Gud.

Har Gud innsatt en god og kristelig øvrighet, så er det en Guds nåde over landet, sier Rosenius. Har han innsatt en ond øvrighet av onde, gudløse tyranner, så er det en tukt og straff over et ondt og hardnakket folk og samtidig en prøve for Guds folk.

Noen steiler nok på at Gud kan innsette en ond øvrighet. Men hvis Gud ikke har gjort det, hvem har så gjort det, eller er ikke Gud allmektig lenger?

Fremmegård undrer seg over at vi siterer Rosenius i denne forbindelsen. Fremmegård sier: «Men det å bruke Rosenius sitater og Rom 13 til en generell støtte til Trump tenker jeg må være en total kortslutning!»

Da vil vi gjerne spørre: Er Rosenius sin tolkning av Rom 13 og vår konkrete anvendelse av denne tolkning «en total kortslutning»? Vi vil gjerne ha en forklaring på det siden han kommer med en påstand som han ikke argumenterer prinsipielt for.

Vi vil gjerne høre hva han mener om Øivind Andersens tolkning av Rom 13 i hans kommenter til Romerbrevet:

«‹Hver sjel› i vers 1 betyr hvert menneske. Hvert eneste individ i samfunnet, kristne og ikke-kristne, skal etter Guds ord gi øvrigheten den lydigheten som den har krav på etter den myndighet som Gud har gitt den. For den har krav på etter den myndighet som Gud har gitt den. For det er ikke noen slik myndighet, hvis Gud ikke hadde ordnet det slik. De styrende er innsatt av Gud, uansett hvilken samfunnsform det dreier seg om. Dette gjaldt jo de kristne, endog under keiser Nero! Alt anarki er imot Gud og hans ord. Det er djevelen innflytelse i samfunnslivet som volder anarki.»

Spørsmål: Er Fremmegård enig med Andersens tolkning av Rom 13?

Selvsagt har hvem som helst lov til å kritisere politikken til den amerikanske presidenten. Vi har aldri påstått noe annet. Men negative personkarakteristikker bør bibeltro kristne holde seg borte fra overfor alle mennesker. Vi kan også legge til at president Trump har klart uttalt at pressen er i sin fulle rett til å kritisere ham om han har uttalt noe kritikkverdig.

Vi er opptatt av å be for og støtte den amerikanske valgte øvrighet.

Når venstreorienterte krefter som Antifa, Black Lives Matter og flere andre sammen med hekser og satanister vil skape kaos og anarki i USA ved å ødelegge synagoger, kirker, forretninger og nedriving av statuer, så vil vi stå på den side som ønsker lov og orden.

Skulle disse demoniske kreftene vinne fram, vil det ha fatale konsekvenser, ikke bare for USA, men for hele verden.

Avslutningsvis sammenligner Fremmegård oss med amerikanske karismatikere som karakteriseres som «livsfarlig og svermerisk åndelighet», og skriver: «Men det ble ikke stort bedre med Roseniussitater og Rom 13 som støtte for Trump!»

Her er det Fremmegård som kommer med en total kortslutning.

Mener han at Rosenius sin tolkning av Rom 13 og vår konkrete anvendelse av hans tolkning, er å betrakte som «livsfarlig og svermerisk åndelighet»?

Denne påstand er urimelig overfor 16 kristne bibeltro personer, fra forskjellige organisasjoner, men de fleste tidligere og nåværende medlemmer av Misjonssambandet. Vil Thor Fremmegård virkelig ha på seg at han offentlig har sammenlignet oss med åndelige «svermere»?

Vi utfordrer han til å imøtegå oss på grunnlag av Skriften og bekjennelsen og eventuelt påvise at vi tar feil.

Dersom han ikke kan det, bør han offentlig trekke tilbake sin urettferdige og ubegrunnede påstand.

donald trump,carl olof rosenius,usa,olav h. kydland,eivind gjerde,debatt,meninger