«Først og fremst var Zacharias
...
«Først og fremst var Zacharias (bildet) en tydelig og varm Kristus-forkynner», skriver artikkelforfatteren. Foto: Jeff Morehead, AP / NTB scanpix
debatt
Arven etter 
Ravi Zacharias
Del
Som apologet forente han den dype logiske tradisjonen i Vesten med den rike fortellertradisjonen fra Østen. 

I vår globaliserte medietid får vi tilgang til et bredt spekter av kristne forkynnere, evangelister og apologeter fra hele verden.

Midt i dette mangfoldet var den indiskfødte evangelisten og apologeten Ravi Zacharias (1946-2020) en av de aller fremste, med tydelig nedslagsfelt her i Norden.

«Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde!» Oppfordringen fra Hebreerbrevets apostel gjelder også vårt forhold til arven etter Ravi Zacharias.

Først og fremst var Zacharias en tydelig og varm Kristus-forkynner. Som dypt desillusjonert 15-åring møtte han Jesu livsforvandlende ord i Johannes 14: «For jeg lever, og dere skal også leve.»

Dette ble grunntonen i hele hans liv og tjeneste. Fordi Herren Jesus lever, kan han møte våre dypeste spørsmål og våre dypeste behov på en unik måte.

Ravi Zacharias var en sjeldent rikt utrustet formidler. Som apologet forente han den dype logiske tradisjonen i Vesten med den rike fortellertradisjonen fra Østen.

Fortellingene spilte derfor en helt avgjørende rolle i hans formidling, både som en ytre bro til tilhørerne og som en indre bro mellom hode og hjerte hos tilhørerne.

Tjenesten som evangelist bygger ofte på en naturlig og ekte folkelighet. Felles livserfaringer og en felles kulturell horisont gir en plattform for å kunne nå inn med evangeliet.

Ravi Zacharias fornyet evangelistgjerningen ved å vise at apologetikk er nødvendig for evangelister i et sekulært samfunn.

Han løftet også frem kallet som evangelist-apologet i møte med opinionslederne i samfunnet, enten dette var religiøse ledere, politikere, næringslivsledere, mediefolk eller kunstnere.

Ravi Zacharias International Ministries (RZIM) viderefører nå dette kallet, med nesten 100 anerkjente talere og skribenter verden over. Dessuten gir Oxford Centre for Christian Apologetics (OCCA) akademiske kurs for utvalgte målgrupper, mens Zacharias Institute tilbyr populære nettkurs for interesserte over hele verden.

På NLA-studiet kommunikasjon og livssyn er vi takknemlige for vårt nære faglige samarbeid med RZIM og OCCA, noe som bl.a. viser seg ved den årlige Veritas-konferansen.

To grunnleggende holdninger gjorde aller størst inntrykk på meg personlig i møte med Ravi Zacharias som leder, evangelist og apologet. Det var hans dype respekt for andre mennesker og hans dype overbevisning om evangeliets sannhet og kraft. I hvilken grad preges vi som enkeltpersoner og fellesskap av disse bibelske holdningene?

ravi zacharias,lars dahle,debatt,meninger,evangelist,bibelen