«Jeg kan opplyse at jeg nedvu
...
«Jeg kan opplyse at jeg nedvurderer ingen muslimer eller andre mennesker, vi er alle skapt i Guds bilde, uansett tro og livsførsel, så det ville ha vært en forkastelig holdning å nedvurdere Sultan, ja, også fordi jeg er kristen, slik Selbekk (bildet) nevner», skriver artikkelforfatteren. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
debatt
Ytringsfrihet – og frihet fra ytringer
Del
Muslimer er ikke lenger en glemt og gjemt minoritet i Norge, men det er hva konservative kristne er.

Takk til sjefredaktør Vebjørn Selbekk for svar (Dagens leder 20.06.20) på mitt innlegg 16.06.20. Men; jeg ble ganske overrasket over vinklingen Selbekk valgte.

Jeg ventet meg lignende reaksjoner fra kommentatorer som ikke kan skille sak og person (jeg har mange eksempler på slike debattanter), derfor gjorde jeg også oppmerksom på – i begynnelsen av mitt innlegg – at dette ikke handlet om personen, muslimen, men saken, det vil si: Dagen, islam og Guds Ord.

Det var jo nettopp for å unngå misforståelser jeg unnlot å nevne Shoaib Sultan ved navn, det mener jeg sjefredaktøren burde ha skjønt. Likevel repliserer han slik: « – Jotun velger å totalidentifisere ham med hans religion.» Kjære Selbekk, langt ifra, så uvitende og smalsporet er jeg ikke.

Shoaib Sultan er jo en forholdsvis kjent mann i Norge etter hvert, og jeg er fullt klar over hans engasjement og kvaliteter og har alltid oppfattet ham for å være en sympatisk mann.

Men, som jeg nevnte i innlegget, og har gjentatt ovenfor – og gjentar igjen her: det var ikke Shoaib Sultan som var temaet – men Dagens valg av en muslimsk skribent, som også – naturlig nok – forkynner islam i sine artikler.

Å mene at jeg har «grovt nedvurdert» Sultan gjennom det jeg skrev, er rett og slett et overtramp fra Dagens sjefredaktør – og en stygg avsporing fra sak til person.

Jeg kan opplyse at jeg nedvurderer ingen muslimer eller andre mennesker, vi er alle skapt i Guds bilde, uansett tro og livsførsel, så det ville ha vært en forkastelig holdning å nedvurdere Sultan, ja, også fordi jeg er kristen, slik Selbekk nevner.

Kristne skal ikke forakte noe menneske, verken i tanker, ord eller gjerninger (jeg er ikke fullkommen i det, men jeg øver meg!), og vi skal tilgi, slik Mesteren over alle lærte sine etterfølgere.

Jeg har likevel full rett til å mene at islam, som er en antikristelig lære – og mer enn det, ikke bør gis plass i Dagen. Guds Ord bør ikke annulleres til fordel for verdens lære om toleranse.

Selbekk viser også til andre ytringsfrihets-uttrykk og hvordan ytringsfriheten kan bli kneblet. I den forbindelse skriver han blant annet: «Etter vår mening burde konservative kristne som Greta Aune Jotun være de første til å kjempe for ytringsfrihet og et bredest mulig ytringsrom.

For nettopp denne gruppen er den første som vil bli presset ut av det offentlige ordskiftet hvis andre norske medier skulle bruke de samme prinsippene som Jotun anbefaler Dagen å gjøre.»

Og: «Hva ville hun ment dersom kristne hadde blitt utsatt for den samme typen forutinntatte holdninger som hun presenterer, altså at man skal diskvalifiseres fra å fremføre sine synspunkter i visse medier på grunn av sitt religiøse ståsted?»

Til det må jeg si: Velkommen til dagens virkelighet, Selbekk! Jeg – og mange andre – har i mange tiår blitt refusert på grunn av bibelske sannheter, og for egen del senest i år – av tre kjente aviser.

Tidligere har jeg også mistet minst én bokutgivelse på grunn av min forkynnelse om hva Guds Ord sier om homofilt samliv – selv om bøkene ikke har inneholdt én eneste setning om homofili eller synd, men – bare fordi noen hadde «lest uttalelser på nettet».

Hvis man ikke har kjent til forskjellsbehandlingen Kristus-troende i Norge har opplevd, som har pågått så lenge – og pågår stadig, bør det være en oppgave å belyse dette.

Ja, jeg er selv avhengig av ytringsfriheten, som forfatter, men også som samfunnsdebattant, men de jeg leverer (debatt)stoff til kan også si nei til mine ytringer – og som nevnt, det gjør de – særlig om innlegg har bibelsk innhold eller positiv omtale av Israel.

Ytringsfriheten er ikke ensidig; enhver har selvsagt frihet til å takke nei til stoff. Det har også Dagen. Så jeg mener fremdeles at det ikke er knebling av ytringsfriheten å la være å engasjere personer som Guds Ord sier er avgudsdyrkere.

Jeg har vanskelig for å tro at Shoaib Sultan har knebedt Dagen om å bli spaltist? – og ja, jeg er fullstendig klar over at spaltistene gjør dette frivillig. Likevel – spaltister har en annen tilknytning til en avis enn de som leverer stoff til debatt, det bør ikke fornektes.

Dagen oppnår selvsagt anerkjennelse av «verden» ved å gi andre religioner plass, men jeg håper og tror at det ikke har vært avgjørende i denne saken.

Konklusjon: Jeg står fullt og fast på hva jeg skrev i mitt innlegg 16.06. Tilhengere av islam har mange nok plattformer i Norge hvor de kan formidle kunnskap om religionen og bekjentgjøre hva muslimer tenker og tror i saker som angår samfunnet, som: NRK, biblioteker (med stort utvalg av islamlitteratur), muslimske nettsteder, islamske sentra og moskeer og annet.

Muslimer er ikke lenger en glemt og gjemt minoritet i Norge, men det er hva konservative kristne er. For øvrig – jeg kaller meg Kristus-troende, fordi jeg tror Kristus er Sannheten, og at alt Han forkynte er Sannheten – også hva Han sa om sin Fars Ord i bønnen i Joh. 17:17.

vebjørn selbekk,shoaib sultan,greta aune jotun,debatt,muslimer,ytringsfrihet