PROTEST: Jøder og arabere i Te
...
PROTEST: Jøder og arabere i Tel Aviv demonstrerer mot planene om å annektere deler av Vestbredden. Foto: Oded Balilty, AP Photo / NTB scanpix
Debatt
Jøder advarer mot annektering
Del
Om Israel trosser verdenssamfunnet og annekterer deler av Vestbredden, vil den demokratiske jødiske staten miste sin troverdighet, noe som i neste 
omgang trolig vil bidra til økt antisemittisme.

«Israels internasjonale renommé vil lide, og det (annekteringen) er uforenlig med forestillingen om Israel som både en jødisk og demokratisk stat». 5. juni sendte 40 jødiske ledere et åpent brev til Israels ambassadør i Storbritannia, hvor de advarer sterkt mot Israels plan om å annektere deler av Vestbredden.

De britiske jødiske lederne er bekymret for konsekvensene en annektering vil ha for palestinerne, men som overbeviste sionister og venner av Israel, har de også et annet viktig perspektiv. De har ingen tro på at en annektering vil sikre Israels eksistens som en trygg, demokratisk og jødisk stat, tvert imot.

Settes planen i verk, vil Israels internasjonale anerkjennelse svekkes enormt, og annekteringen vil bidra til å delegitimere og isolere Israel og åpne for sanksjoner mot landet. De jødiske lederne frykter også at ekstreme høyrekrefter vil få økt politisk innflytelse i Israel.

Brevskriverne hevder at de fleste britiske jøder er sionister som med sterk trofasthet, har støttet og vært stolte av Israel som et liberalt demokrati. En annektering vil sette lojaliteten i spill og bidra til økt polarisering. Tilknytningen til Israel har vært limet i de jødiske samfunnene i diasporaen, nå kan dette gå i oppløsning. Det er av kjærlighet til Israel og sionistiske verdier, brevskriverne advarer mot annekteringen.

Den internasjonale konferansen av kristne og jøder (ICCJ), ble startet etter 2. verdenskrig og har i over 70 år arbeidet for dialog mellom jøder og kristne. ICCJ uttaler seg sjelden om politiske forhold, men 18. juni kom de med en uttalelse, som referer til det nevnte brevet.

ICCJ deler brevets anliggende og er samtidig dypt bekymret for at en annektering vil øke konfliktnivået mellom jøder, kristne og muslimer, både i regionen, men og i andre deler av verden. Om Israel trosser verdenssamfunnet og annekterer deler av Vestbredden, vil den demokratiske jødiske staten miste sin troverdighet, noe som i neste omgang trolig vil bidra til økt antisemittisme.

Det ville vært ønskelig at alle skilte mellom jøder og israelske politikere. Slik er det dessverre ikke, og vi vet at dagens jødehat og antisemittisme får næring gjennom misnøye med israelsk politikk overfor palestinerne. Det er dypt urettferdig at jøder generelt blir holdt ansvarlige for den israelske regjerings politikk.

Dette skal vi motarbeide, samtidig som vi må være klar over feilslutningens realitet. I Mellomkirkelig råd for Den norske kirke deler vi derfor bekymringen for at en annektering vil lede til økt antisemittisme og et høyere konfliktnivå internt og mellom religiøse grupperinger.

Mange kristne i Norge har et varmt hjerte for Israel. Noen av dem forsvarer annekteringen ved å hevde at Israel har en (gudommelig) rett til landområdet. De bør en merke seg hvorfor kirkelederne i Jerusalem, pave Frans og biskopene i Den norske kirke, sammen med kirker over hele verden – men også jødiske ledere, advarer sterkt mot annekteringen.

annektering,israel,berit hagen agøy,mellomkirkelig råd,debatt