Vi sier ikke at Trump er «Guds
...
Vi sier ikke at Trump er «Guds mann», men vi sier Trump er innsatt som «Guds tjener», skriver artikkelforfatteren. Foto: Alex Brandon, AP Photo / NTB scanpix
debatt
Lydighet mot Den treenige Gud
Del
Vi sier ikke at Trump er «Guds mann», men vi sier Trump er innsatt som «Guds tjener».

I et leserinnlegg i Dagen av 19.06.2020 kalt «Lydighet mot Trump og Hitler?» angriper Atle Haugen et innlegg «President Trump og hans kritikere» undertegnet av 16 personer.

Det er flere ting i innlegget som bør påpekes. Selve overskriften til Haugen, vil nok provosere mange. Det er vel derfor han har valgt den for å så tvil om de 16 personene som har undertegnet det, er troverdige.

Vi sier ikke at Trump er «Guds mann», men vi sier Trump er innsatt som «Guds tjener». Vi har ikke vurdert presidentens gudsforhold, noe vi verken kan eller bør gjøre.

Men han er valgt av folket til å være president i USA fra 2016 og en fireårsperiode. Om Trump blir gjenvalgt til president i fire nye år, det vet ikke vi. For det er Herren som avsetter og innsetter konger. (Dan 2,21; se også Dan 4,17; 1 Sam 16,1!)

Videre skriver Haugen: «Siden han altså er Guds mann, er det umoralsk å kalle ham for eksempel «en rasistisk bølle» som «pøbelen» gjør.» Mener Haugen at det er rettferdig og sakssvarende å kalle presidenten i USA for en «rasistisk bølle» og et «rasshøl»?

Videre hevder Haugen at ifølge våre argumenter, burde vi bøye oss for Hitler «som innsatt av Gud til å lede folket». I den forbindelse vil vi sitere et luthersk bekjennelsesskrift, Confessio Agustana XVI. Om de borgerlige ting sies det:

«Altså er det tvingende grunn til at de kristne bør lyde øvrighetene og lovene sine, bare ikke når de gir påbud om å synde, for da bør de lyde Gud mer enn mennesker. Apg 5.

Vi vil også sitere tidligere rektor og lærer ved Fjellhaug Skoler, cand. theol. Øivind Andersen, som har skrevet følgende i forbindelse med Rom 13:

«’Hver sjel’ i vers 1 betyr hvert menneske. Hvert eneste individ i samfunnet, kristne og ikke-kristne, skal etter Guds ord gi øvrigheten den lydigheten som den har krav på etter den myndighet som Gud har gitt den.

For den har krav på etter den myndighet som Gud har gitt den. For det er ikke noen slik myndighet, hvis Gud ikke hadde ordnet det slik.

De styrende er innsatt av Gud, uansett hvilken samfunnsform det dreier seg om. Dette gjaldt jo de kristne, endog under keiser Nero! Alt anarki er imot Gud og hans ord. Det er djevelen innflytelse i samfunnslivet som volder anarki.»

Det ser ikke ut som om Haugen bryr seg om eller forstår den lutherske to-regimentslære. (Confessio Augustana 28. Om kirkemakten). Hitler var en kristendomsfiendtlig diktator som hatet Bibelens Gud og Guds livslover for menneskelivet.

Han hatet også Guds utvalgte folk, jødene, og fikk drept ca. 6 millioner av dem. Han ville være herre i begge regimentene, men da opptrer han som en antikrist. Til dette sier biskop Berggrav:

«Vil staten være total, det vil si når den selv vil være livsanskuelse og påtvinge en livsoppfatning, da er ifølge Luther djevelen løs. Da krever staten for seg det helliges glans, da setter staten seg i Guds sted, da er den antikrist. Bare så lenge øvrigheten har Gud til sin øvrighet, er den øvrighet etter Guds orden.»

Vi tar fullstendig avstand for Haugens insinuasjon om at i følge vår bibelforståelse, bør vi ha vært lydige overfor Hitler.

Vårt anliggende er at Gud styrer på to måter: ved det verdslige regimente og ved det kirkelige (åndelige) regimente.

Luther sier angående regimentene:

«Vi skal være myndighetene underdanig og gjøre hva de befaler så lenge de ikke binder vår samvittighet og bare pålegger oss ytre ting – selv om de skulle behandle oss som tyranner. For den som tar jakken av oss, skal vi også gi kappen.

Men når de vil gripe inn idet åndelige regimente og fange oss i vår samvittighet der Gud alene skal regjere, da skal vi slett ikke lyde dem, men heller la dem skjære halsen over på oss (ehr den Hals druber lassen).

Verdslig makt og myndighet strekker seg ikke lenger enn til de ytre, legemlige ting.»

Avslutningsvis skriver Haugen: «Kan det tenkes at noen bør revurdere sin bibelhermeneutikk og samtidig våkne opp til politiske og moralske realiteter?»

Etter vår oppfatning er det Haugen som bør revurdere sin bibelhermeneutikk og våkne opp til politiske og moralske realiteter på Bibelens grunn, ikke på tidsåndens grunn.

debatt,olav h. kydland,olav hermod kydland,meninger,donald trump,adolf hitler,atle haugen