«Samemisjonen må vokte seg vel
...
«Samemisjonen må vokte seg vel for ikke å gå inn på en linje som fornorskere i kristendommens navn ved å skulle motarbeide og fjerne seg fra det læstadianske og dermed fra det samiske», skriver artikkellforfatteren. Bildet viser konfirmanter utenfor Kautokeino kirke i samedrakten til Kautokeino. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix
debatt
Samemisjonen på fornorskningslinja?
Del
Jeg tror og håper at kretsene og de kristne sørpå som har støttet Samemisjonen tar avstand fra Teigens nye tanker og idéer.

Så skjer det igjen. Når en leser intervjuet med kretsleder Jon Teigen i Møre og Romsdal krets kjenner en igjen gufset fra fornorskningstidens periode, men forkledd i nye klær.

Nå er det nordkalottens store samisk/kvenske kristendomsbevegelse kretslederen skal frigjøre samene fra. Det er beklagelig at en kretsleder i Samemisjonen ikke kjenner historien bedre.

Samemisjonen må vokte seg vel for ikke å gå inn på en linje som fornorskere i kristendommens navn ved å skulle motarbeide og fjerne seg fra det læstadianske og dermed fra det samiske.

Læstadianismen er mye mer en kulturform enn en kristendomsform. Læstadianismen kan sammenliknes med haugianismen og rosenianismen i Sør-Norge. Og da er det viktig å merke seg at læstadianismen spredte seg i samiske områder og at den har et meget viktig etnisk preg.

Mange spesielle elementer kommer fra det samiske; salmesangen, organiseringen, styreformen, samværsformene, hilseformene, i det hele tatt det som særpreger, det som veldig mange sørfra støter seg på og synes er merkelig og rart.

I nord har den sterke sangtradisjonen hatt en meget viktig plass og det er særlig viktig at denne sangskatten kan videreføres. Her kan det føyes til at også den kvenske sangtradisjonen og kirkemusikken i hovedsak er utviklet og båret i de samisk/læstadianske forsamlingene.

Da er det særlig viktig for NSM å ha en profil som gir gjenkjenning, og som ikke virker fremmedgjort og fortsatt fornorskende.

Norges Samemisjons formål er på bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Læstadianismen står på samme grunn.

En må forstå at det er denne kristne plattformen Teigen vil bort fra når han sier at Samemisjonen må drives videre i «nytt innpakningspapir».

Teigens uvitenhet kommer tydeligere fram når han sier (sitat): «Men der mener jeg den læstadianske bevegelsen har vist så grundig at de feiler at de burde slippe andre til». Samemisjonen ble stiftet av biskop Skaar i 1888 og har vært en selvstendig bevegelse hele veien.

I grunnreglene for NSM sies det at misjonen (NSM) vil virke i broderlig forståelse med menighetene, de læstadianske kristne og øvrige kristelige virksomheter som står på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelsens grunn.

Jon Teigens utspill forstås å fjerne seg fra grunnreglenes poengtering om broderlig samarbeid. Er ikke de kristne i de læstadianske forsamlingene våre brødre og søstre? Det er i denne samisk-læstadianske kulturelle konteksten Samemisjonen har virket i 130 år.

Samemisjonens møter og de læstadianske forsamlingene fungerer også som et felles møtepunkt for norske og samiske brødre og søstre. Her har man funnet et inderlig fellesskap både under Guds ords hørelse og gjennom salmesangen.

Det helt unike er at salmesangen fremføres både på samisk og norsk samtidig, og noe som gjør at det åndelige fellesskapet styrkes. Fremmede for denne kulturelle sameksistensen har ofte ikke forståelse for hvor viktig denne type møtepunkter er.

Dette kulturelle møtepunktet har også vært et «bolverk» mot fornorskningsprosessene som både kirken og andre offentlige instanser har bedrevet mot den samiske og kvenske befolkningen.

Er det en ny fornorskningsprosess Jon Teigen med sine støttespillere på ny går i bresjen for?

Jeg tror og håper at kretsene og de kristne sørpå som har støttet Samemisjonen tar avstand fra Teigens nye tanker og idéer.

samemisjonen,misjon sarepta,jon teigen,samer,samene,debatt,nsm,norges samemisjon,roald gundersen