DEBATT: «Han opprettholder alt
...
DEBATT: «Han opprettholder alt, gir aldri opp og går aldri fra oss. Han inngår pakter med oss og holder alltid det Han lover. Han skaper med Sitt ord», skriver Harald Mydland. Foto: Adobe Stock
debatt
Guds navn i Bibelen
Del
Den viktigste måten Gud åpenbarer seg på er gjennom Sitt ord. En av de mest fantastiske måtene Han gjør dette på, er gjennom de ulike navn på Gud i Bibelen.

Gjennom denne våren har verden opplevd en veldig spesiell tid på grunn av koronaviruset, som har utbredte seg i rekordfart. Under denne tiden har mange funnet fred og trøst i Salme 91.

Salme 91:1–2 lyder slik: «Den som bor i Den Høyestes skjul, skal hvile under Den Allmektiges skygge. Jeg vil si til Herren: Han er min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil sette min lit til Ham. I vers 14 sier Gud til oss: «Fordi han er Meg hengiven, skal Jeg utfri ham. Jeg skal sette ham høyt opp i trygghet, fordi han kjenner mitt navn!»

Det forholdet vi har til Gud bygger på relasjoner. Det aller viktigste for oss er å utvikle denne relasjonen, det vil si lære Gud å kjenne på en dypere måte.

Hvem er og hvordan er Gud egentlig? Hvordan kan jeg lære Ham bedre å kjenne? Har min oppfatning av Ham, noe å si for mitt kristenliv? Ved å studere de hebraiske navnene på Gud, får vi en mye større innsikt i hvem Gud er, Hans egenskaper, karakter og vesen. I den hebraiske bibelen brukes 20 ulike navn på Gud. Alle avdekker nye sider ved Ham.

I den norske Bibelen kommer disse nyansene ikke fram. Bibelen bruker bare ordet Gud, og ikke det navnet som er brukt i den hebraiske Bibelen. I Salme 91:1–2 brukes tre navn for Gud. Den Høyeste = Elohim, Den Allmektige = El Shaddai og Herren = Jehova eller Jahve.

Elohim betyr den Gud som har total, ubegrenset makt, skaperevne og kraft. I begynnelsen skapte Gud = Elohim. Han opprettholder alt, gir aldri opp og går aldri fra oss. Han inngår pakter med oss og holder alltid det Han lover. Han skaper med Sitt ord!

El Shaddai er ofte oversatt med Den allmektige, men dette begrepet dekkes allerede av Elohim. El Shaddai = den Gud som er mer enn nok! Den alt tilstrekkelige. Når vi har samfunn med El Shaddai og kjenner Ham, vil vi aldri mangle noen ting. Han kan endre en hvilken situasjon til vår fordel. Han er ikke avhengig av omstendighetene eller naturlovene. Han sprenger alle grenser og gjør det umulige!

Jehova = min Gud! Min personlige Gud, beste venn, Han jeg alltid kan regne med, Han som alltid holder meg opp og som aldri svikter meg! Jehova = den uforanderlige. Han vil aldri overraske oss negativt, er aldri lunefull eller uforutsigbar. Han er fra evighet til evighet den samme – full av kjærlighet og nåde til oss.

bibelen,gud,jehova,elohim,hebraisk,harald mydland