TILGENGELIGHET: Å åpne for at
...
TILGENGELIGHET: Å åpne for at kiosker og bensinstasjoner skal kunne selge øl, vil øke antall utsalgssteder fra snaue 4500 til om lag 7500, skriver Juventes leder. Foto: Berit Roald, NTB scanpix
debatt
Uansvarlig ølforslag fra Frp
Del
Frp tar nok en gang til orde for å åpne for salg av alkohol på kiosker og bensinstasjoner. Juvente mener dette er dårlig alkoholpolitikk. Alkohol er ikke en ordinær vare og kan heller ikke behandles som det.

Frp har lagt inn et forslag om at kommunene selv må kunne avgjøre søknader om salgsbevilling for kiosker og bensinstasjoner. Dette viser at alkoholpolitiske avgjørelser altfor ofte er basert på næringsinteresser, og ikke på folks trygghet slik det burde. Det er dårlig alkoholpolitikk.

Alkohol er ingen ordinær vare. Derfor skal man heller ikke behandle det på lik linje som melk og brød. Selv dagligvarebutikkene har et godt stykke å gå før deres alkoholsalg kan kalles ansvarlig. Helt siden 2007 har Juvente testet dagligvarebutikker på hvor enkelt det er for mindreårige å få kjøpe alkohol. I 2019 fikk nærmere 20 prosent av våre mindreårige kontrollører gå ut av butikken med alkohol i posen.

Det er lite sannsynlig at kiosker og bensinstasjoner vil ha bedre rutiner for alderskontroll enn det dagligvarebutikkene har.

Vi vet at alkohol er det vanligste rusmidlet blant unge trafikanter. Hver dag foretas 14.000 kjøreturer med promille, og i en av fem dødsulykker i trafikken er rus involvert. Vi er redde for at forslaget vil kunne øke antallet som kjører i påvirket tilstand. Disse utsalgsstedene retter alkoholsalget direkte mot trafikanter. Det understreker hvor uansvarlig dette forslaget er. Alkohol og trafikk hører ikke sammen.

Å åpne for at kiosker og bensinstasjoner skal kunne selge øl, vil øke antall utsalgssteder fra snaue 4500 til om lag 7500. Det argumenteres ofte med at økt tilgjengelighet ikke gir økt bruk. Dette er beviselig feil, og er veldokumentert i både norsk og internasjonal forskning.

Ser vi på utviklingen i Norge over en lengre periode, har salget økt fra fem til seks liter ren alkohol fra 1990 til 2017. For å få et godt bilde at det totale alkoholkonsumet i Norge, er det viktig å også legge til det uregistrerte konsumet, altså avgiftsfritt alkoholsalg fra taxfree, grensehandel og innførsel av alkohol fra andre land. Og her har det vært en økning, særlig i taxfreesalget av alkohol ved norske flyplasser.

Økt bruk gir også økte skader. En av de viktigste målsetningene i alkoholpolitikken er å begrense samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk kan føre til. Da er noe av det viktigste vi kan gjøre å begrense tilgjengeligheten av alkohol, ikke å øke den gjennom å gi mulighet for at enda flere kan søke om salgs-bevilling.

For høyt alkoholkonsum har store konsekvenser for den det gjelder, men også familien, venner eller kollegaer til den som drikker blir påvirket.

Juvente er spesielt bekymret for de mange tusen barna som allerede har en utrygg oppvekst fordi voksne rundt dem drikker for mye. Rundt 90000 barn lever i en familie hvor alkohol er et problem. Disse vil få det enda vanskeligere dersom alkohol blir mer tilgjengelig.

Vi må ha en alkoholpolitikk som først og fremst har som mål å begrense skadene av alkohol. Ølsalg på alle landets bensinstasjoner er helt klart et skritt i feil retning.

FrP,alkoholloven,chistina babington,juvente,avholds,grensehandel,bensinstasjon,åshild bruun-gundersen