Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Har Gud virkelig sagt? Enda en gang!
Del
Det er tydelig at kampen for Guds ord er vedvarende.

Det er igjen behov for å presisere at Herrens ord er rent, syv ganger lutret (Slm 12: 7). Og det er behov for å minne om hva Den Hellig Ånd har plassert helt til slutt i vår Bibel:

«Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken.

Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.»

Saken er, som sikkert de fleste kjenner til, at det nå i mars er kommet ut en ny dansk Bibel, utgitt av det danske Bibelselskap. I denne oversettelsen er ordet «Israel» nesten helt fjernet i Det Nye Testamente.

Flere steder er det helt slettet. Også i Det Gamle Testamentet er «Israel» en hel del steder slettet og erstattet av «oss» eller lignende.

Oversetterne beholdt likevel navnet på andre land, slik som for eksempel Egypt.

Dette har fått stor oppmerksomhet også i Israel. Messianske menigheter skriver om dette som sjokkerende.

Javisst kan det være utfordrende å oversette bibelen. Både hva gjelder valg av tekstgrunnlag og oversettelsen av enkeltord til norsk og dansk og andre språk. Likevel, det ordet vi her snakker om bør ikke by på problemer å få oversatt: det er et navn, på et land, Israel.

Det er vanskelig å forstå dette som noe annet enn en idiomatisk oversettelse (meningsoversettelse) med tydelige læremessige standpunkt som fremtredende. Det er i alle fall klart at noen bestemte meninger er førende for oversettelsen. Det finnes flere eksempler på grupperinger som har sin egen bibeloversettelse, som for eksempel Jehovas Vitner. Jeg håper virkelig ikke at dette er starten på en egen bibeloversettelse for erstatningsteologi.

Det er uforståelig at mennesker tør å forvrenge Guds Ord. Mangler det gudsfrykt? Kommer de ikke i hu at de er støv? Har de ikke forstått at Gud mener alvor i det han sier i Åp 22:18-19 som sitert ovenfor.

Vi må oppmuntre og be for de som taler Guds Ord slik som det er, de som tror at Bibelen i sin helhet er inspirert av Gud.

La oss støtte og be for de som oversetter bibler grunntekstnært og som som har gudsfrykt og respekt for Guds Ord. La oss styrke og be for hverandre og støtte opp om alle røster som bærer et tydelig og rent Guds Ord ut til folket!

debatt,israel,john roger nesje,gud,bibelen