PINSE: Det er også Den Hellige
...
PINSE: Det er også Den Hellige Ånd som gjør at kristne opplever Gud virkelig og nærværende, både personlig og i det kristne fellesskapets tilbedelse, skriver Sten Sørensen. Foto: Adobe Stock
debatt
Mer enn tungetale
Del
Pinsen er kirkens fødselsdag. Derfor kan vi gratulere hverandre med 1. pinsedag snart. På første pinsedag i Jerusalem ble disiplene fylt med Den Hellige Ånd og de begynte å tale i tunger.

Jeg liker både pinsen som høytid og pinsevennene som er oppkalt etter denne høytid.

Den Hellige Ånd spiller en spesielt viktig rolle i forhold til det kristne livet, både på det individuelle plan og i det kristne fellesskapet. En av de viktigste oppgavene er å bidra til å skape enhet mellom de troende. (1.Kor. 12)

Det er Den Hellige Ånd som virker i helliggjørelsen, og hjelper den kristne til å bli mer lik Jesus, både i levemåte og tankesett. Ånden vil veilede oss i spørsmål om etikk, moral, budene og retningslinjene Gud har lagt i Bibelen for et godt og rikt kristenliv.

Det er også Den Hellige Ånd som gjør at kristne opplever Gud virkelig og nærværende, både personlig og i det kristne fellesskapets tilbedelse. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med bønn og lovsang.

Jesus gav menneskene et oppdrag; nemlig å forkynne evangeliet for alle folkeslag (Matt 28,18–20). Dette gjelder fortsatt i dag, og Den Hellige Ånd er en viktig aktør i dette bildet. Helt fra pinsedag har dette oppdraget vært i aksjon, og når evangeliet er forkynt til alle folkeslag er Den Hellige Ånds arbeid fullført. Det er da Guds rike skal komme som det evige rike (Matt 24,14).

Ut fra egenskaper som Den Hellige Ånd har, skjønner vi at Den Hellige Ånd er viktig. Da blir Den Hellige Ånd mer enn bare tungetale. Skjønt det å tale i tunger er en velsignelse og rikdom. Den som taler i tunger oppbygger seg selv, sier Paulus.

Aril Edvardsen har noen gode refleksjoner om åndsdåpen og tungetale som jeg vil gjengi: «For meg brant alle tradisjoner opp da ilden falt. Alt ble liksom nytt. Og tungetale ble på ingen måte det store og mektige for meg, selv om Bibelen kaller det ‹et tegn som skal følge dem som tror› (Mark. 16:15–20).

Men et tegn eller et skilt før du kommer til Oslo er ikke selve Oslo by. Derfor er det ikke nok å omfavne tegnet og si at nå har du opplevd Oslo by, og så vende hjem igjen. Tegnskiltet viser bare at bak skiltet ligger selve Oslo. Og tungetale er ikke dåpen i Den Hellige Ånd, men bare ett av tegnene, og heller ikke det største tegnet på Åndsfylde. For det største tegnet på at du er fylt med Den Hellige Ånd er at du har betingelsesløs kjærlighet som eksploderer i evangelisering.

For verdensevangelisering og sjelevinning er hensikten med pinsekraften.»

God pinse til alle!

debatt,pinse,tungetale,den hellige ånd,evangeliet,jerusalem,jesus