OKKUPASJON: Når Anniken Huitfe
...
OKKUPASJON: Når Anniken Huitfeldt (bildet) anklager Israel for ulovlig okkupasjon og ut fra dette vil innføre boikott av varer fra de aktuelle områdene, må hun redegjøre for følgende helt grunnleggende spørsmål: Når og fra hvem har Israel okkupert? spør Dag Øyvind Juliussen. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix
Innspill: Israel
Huitfeldt, Israel og folkeretten
Del
Man må forvente at lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget opererer med størst mulig korrekthet. Det gjør hun ikke med sine påstander om Israels okkupasjon.

Til NRK sier leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt 28. april: «Israel vil ta områder som i dag er palestinske. Det vil være på linje med det Sovjetunionen gjorde etter andre verdenskrig da de annekterte de baltiske landene – hvis Israel gjør alvor av sine trusler.»

I Dagsnytt Atten torsdag 30. april forsvarer Huitfeldt dette utspillet. Programleder Sigrid Sollund henviser til at Huitfeldt sammenligner en eventuell israelsk anneksjon med Sovjetunionens opptreden etter 2. verdenskrig. Huitfeldt bekrefter sitt syn og forklarer med å svare «Et land angriper et annet militært og det innlemmer det i sitt land og det er klare brudd på folkeretten.»

Nå er ikke Anniken Huitfeldts påstander om israelsk okkupasjon unike, tvert imot. Midtøsten-debatten er til tider intens med sterke fronter. Imidlertid må man forvente at lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget opererer med størst mulig korrekthet. Det gjør hun ikke med sine påstander om Israels okkupasjon.

Før 1. verdenskrig eksisterte ikke de grensene og nasjonene vi i dag har i Midtøsten. Store deler var underlagt det ottomanske regime. Alle landene ble opprettet etter 1. verdenskrig og frem til utpå 1970-tallet. Midt i rekken av nyopprettede arabiske stater ble Israel opprettet i 1948.

I april 1920 ble San Remo-konferansen gjennomført i kjølvannet av 1. verdenskrig. Den la grunnen for opprettelsen av Libanon, Syria, Irak og Israel. Palestinamandatet som skulle skape et hjemland for det jødiske folk som ble gitt til England og ble videre bekreftet av Folkeforbundets vedtak 24. juli 1922. Dette vedtaket ble bindende folkerett, og innebar at dagens Israel inkludert Gaza, Judea og Samaria, kalt Vestbredden skulle bli et hjemland for det jødiske folk.

Da Israel ble opprettet 14. mai 1948, ble nasjonen angrepet av omkringliggende stater. Egypt okkuperte Gaza, og Jordan okkuperte Vestbredden. Ingen av disse okkupasjonene var legitime.

I seksdagerskrigen i 1967 tok Israel disse områdene tilbake. Ingen annen stat eller suverenitet har noe rettmessig krav på Vestbredden og Gaza. Området er i henhold til vedtak ved San Remo-konferansen og senere i Folkeforbundet erklært å skulle være et hjemland for det jødiske folk.

Palestina har historisk aldri eksistert som en nasjon, det har til tider blitt brukt som navn på et område bestående av dagens Israel og Jordan. Før Israels opprettelse i 1948 var det heller jøder enn arabere som identifiserte seg med navnet Palestina. Palestinas filharmoniske orkester bestod kun av jøder, avisen Jerusalem Post het Palestine Post.

Når Anniken Huitfeldt anklager Israel for ulovlig okkupasjon og ut fra dette vil innføre boikott av varer fra de aktuelle områdene, må hun redegjøre for følgende helt grunnleggende spørsmål: Når og fra hvem har Israel okkupert?

Vedrørende denne saken har Internasjonale Kristen Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling i lengre tid forsøkt å få til et videointervju med stortingsrepresentant og komitéleder Huitfeldt. Det har vi dessverre ikke lyktes med.

Dag Øyvind Juliussen er daglig leder Norsk Avdeling, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

israelkommentar,dag øyvind juliussen,anniken huitfeldt