DEBATT: «Nå hører vi fra en bi
...
DEBATT: «Nå hører vi fra en biskop at det muligens er slik at alle blir frelst? Da møter vi vel også Judas i Himmelen», spør Trygve E. Gjerde. Bildet viser Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
debatt
Vokt dere for biskopenes surdeig
Del
Det er sørgeligat biskopene ikke kan holde seg til den sunne og sanne lære, men preker det som klør verden i ørene.

Det merkelige er jo at den kristne dagspresse åpner dørene på vid vegg for disse vranglærere slik at deres falske lære får dess større utbredelse.

Vi kan ta de homofile og likekjønnede «ekteskap» i samme farten, da de får gratis PR på ­Dagens fremside for sitt bibel­stridige samliv.

Nå hører vi fra en biskop at det muligens er slik at alle blir frelst? Da møter vi vel også Judas i Himmelen? Det er skrekkelig at de søker å gjøre Jesus til en løgner!

Sier ikke Jesus Kristus: For den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. Mat. 7, 14. Sier ikke Jesus også: Strev alvorlig for å gå inn gjennom den trange port! For mange, sier jeg eder, skal søke å komme inn, og skal ikke kunne. Luk. 13, 24.

Sier ikke Jesus også i Mat. 25 at, det var ti jomfruer som gikk Brudgommen (Jesus) i møte med sine lamper. Men de sovnet alle og da anskriket lød så var det bare fem som hadde olje på lampen, altså halvparten av dem som virkelig ventet på Jesus og gikk Ham i møte!

Det er ikke her tale om den vanlige kirkegjenger eller bedehus-gjenger men de som i sannhet søkte Jesus, og så var det bare halvparten som hadde nådens olje på sine lamper.

Dette burde mane oss alle til et langt større alvor og kamp for den krone som er henlagt for den søkende og kjempende sjel, 2 Tim. 4, 8; Åp. 2, 10. Dessverre så synes ikke biskopene å være med i denne kamp?

debatt,trygve einar gjerde,homofile,ekteskap,vranglære,judas,bibelstridig,jesus