DEBATT: «Når man velger å prio
...
DEBATT: «Når man velger å prioritere tidlig ultralyd og NIPT tester til alle er det et verdivalg. Fordi konsekvensen er at noen blir valgt bort», skriver Eline Kunzendorf, 2. nestleder i KrFU. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
debatt
Et samfunn med plass til alle
Del
I disse dager forhandles den nye bioteknologiloven. Det er et langt og byråkratisk ord som kan føles fjernt for mange. Ikke desto mindre er det et viktig ord.

Endringene som er foreslått vil skape varige endinger i samfunnet. Jeg er særlig bekymret for de foreslåtte endringene i loven som indikerer at ikke alle er like mye ønsket i samfunnet

Det foreslås blant annet at alle kvinner skal få tilbud om tidlig ultralyd og NIPT-tester. NIPT-tester er kort sagt en blodprøve som kan avdekke om barnet har et kromosomavvik slik som Downs syndrom.

Det finnes ikke gode medisinske grunner for at dette skal bli tillat i Norge. Det man finner ved å ta en NIPT testene er i all hovedsak ikke alvorlige sykdommer, men kromosomavvik som det ikke er mulig å endre på. Omtrent 20 prosent av de positive svarene som blir gitt er feil. Jeg har forståelse for at foreldre ønsker å vite at barnet har det bra i mors mage men det er ikke det denne testen svarer på. Det vil dermed føre til at mange kvinner vil kunne bekymre seg helt unødvendig og ta avgjørelser på feil grunnlag.

Den medisinske effekten er med andre ord minimal og omkostningene store.

Når man gir utvidet adgang til fosterdiagnostikk handler det i praksis om å gi kvinnen valget om hun ønsker å bære frem et barn med Downs syndrom eller ikke. KrFU vil ha et samfunn med plass til alle, også barn med et ekstra kromosom. Derfor ønsker vi ikke å legge til rette for en målrettet jakt på kromosomavvik. Et land bygget på verdier om at alle er like mye verdt burde holde seg for god til det. Jeg forstår ikke hvordan sentrale FrP og SP politikere kan si ja til dette? Alle barn skal oppleve at de er velkommen til verden, uansett hvilke egenskaper de blir født med.

Det å være politiker handler om prioriteringer. Hvilket samfunn er det vi som politikere vil legge til rette for? Hvem har verdi? Pengeseken er ikke utømmelig. Heller ikke i Norge. Det vil si at noen budsjettposter må endres på når dette prioriteres.

Helseomsorgen rundt en kvinnes svangerskap bør ha som absolutte hovedmål å ta vare på kvinnen og barnet på best mulig måte med medisinsk begrunnede verktøy. Tidlig ultralyd og NIPT er ikke det. Her vil det bli brukt store summer og mye tid på tester for å lete etter kromosomavvik. Jeg synes det er vanskelig å forstå at dette blir sett på som en nødvendig og klok prioritering av midler og kapasitet i helsesektoren. Jeg kan heller ikke forstå at man ønsker å legge til rette for et samfunn med mindre rom for mangfold.

Når man velger å prioritere tidlig ultralyd og NIPT-tester til alle er det et verdivalg. Fordi konsekvensen er at noen blir valgt bort.

debatt,krf,bioteknologi,stortinget,krfu,eline kunzedorf,nipt