SORTERING: – Norge et blitt et
...
SORTERING: – Norge et blitt et land der det ikke er plass til alle, et samfunn som aksepterer at vi velger bort mennesker på grunn av deres egenskaper, skriver innsenderen. Foto: Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Debatt
Er Norge for lite for dem som er annerledes?
Del
Når vi vet at 9 av 10 kvinner som får påvist Downs syndrom hos fosteret tar abort, er det svært problematisk at Ap, Frp og SV vil gjøre det enda enklere å finne fostre med Downs syndrom.

For ett år siden skrev jeg i Dagen og stilte spørsmålet, Hvilket samfunn ønsker vi oss? J eg tok opp de etiske problemstillingene ved paragraf 2 C, den såkalte sorteringsparagrafen. Nå er det jeg advarte mot på vei til å bli en realitet.

Fra neste år blir eggdonasjon og NIPT-testing sannsynligvis tillatt i Norge, nå som Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV har inngått forlik om endringer i bioteknologiloven. Det er et stort tilbakeskritt for norsk lovverk. Dette fører ikke bare til økt sortering og brudd med barnekonvensjonen, men lovendringen ble gjennomført på en tvilsom, udemokratisk måte.

Mange argumenterer for eggdonasjon med at sæddonasjon allerede er tillatt, men det er en vesentlig forskjell. For ved sæddonasjon er minst en av foreldrene biologiske, slik blir det ikke ved eggdonasjon. Eggdonasjon innebærer at fødemoren blir barnets mor og donoren må velge seg bort, på vegne av barnet. I barnekonvensjonen står det at barnet har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem . Lovendringen bryter med barnekonvensjonen.

Tillatelsen av eggdonasjon kan også føre til at egg blir en salgsvare og at kvinner som er i en vanskelig økonomisk situasjon selger sine egg for å få inntekt. I USA kan kvinner med ønskede egenskaper få så mye som 100 000$ for egg. En studie viser at økonomisk motivasjon for donasjon av egg øker de emosjonelle påkjenningene og at flere av disse donorene angrer i ettertid.

Er det ikke svært problematisk at egg med såkalte gode egenskaper legges ut på budrunde? Det er også urovekkende at man gir kvinnen medisiner for å kunne høste egg uten å kjenne konsekvensene av disse medisinene og at donoren blir satt i fare for kreft, infeksjoner og infertilitet .

Ap, SV og Frp får også gjennomslag den såkalte NIPT-testen. Testen vil gjøre det enklere å avdekke om et foster har Downs syndrom. Når vi vet at 9 av 10 kvinner som får påvist Downs syndrom hos fosteret tar abort, er det svært problematisk atAp, Frp og SV vil gjøre det enda enklere å finne fostre med Downs syndrom.

Overlege i medisinsk biokjemi, Ingrid Marie Hardang har uttalt at «NIPT vil bli brukt som grunnlag for selektiv abort på grunn av uønskede egenskaper». Dette vil føre til et samfunn der flere blir sortert. Norge et blitt et land der det ikke er plass til alle, et samfunn som aksepterer at vi velger bort mennesker på grunn av deres egenskaper.

Prosessen for å få gjennomslag for disse lovendringene ble gjort uten offentlige høringsrunder, og loven ble utformet på interne møterom på Stortinget. En slik prosess vitner om partier som er redde for å få fakta på bordet. Senterpartiet har helt rett når de omtaler prosessen som veldig spesiell og grunnleggende udemokratisk.

Lovendringene vitner om et samfunn med manglende respekt for menneskeverdet, der enkeltes preferanser gjør det lettere å utrydde de sårbare, fremfor å gi vern. Igjen spør jeg: Hvilket samfunn ønsker vi oss? Jeg ønsker meg et Norge med plass til alle, der barn får kjenne sine foreldre og sitt opphav. Et samfunn der man ikke bryter demokratiske tradisjoner i møte med et etisk svært vanskelig tema.

william matteus fonn,krfu,sorteringssamfunnet,nipt,2c