DEBATT: «Jeg ber Haakonsen dok
...
DEBATT: «Jeg ber Haakonsen dokumentere hvor han henter dette fra, og sitere hva jeg har sagt i sin helhet», skriver biskop Halvor Nordhaug. Foto: Astrid Dalehaug Norheim
debatt
Dokumentasjon etterlyses
Del
Slik dette nå står, fremtrer Per Haakonsens argumentasjon i det minste på dette punkt som uetterrettelig.

I et innlegg i Dagen, 14. april, med overskriften «Har vi ingen synder å bekjenne?», skriver Per Haakonsen følgende:

«Biskopen i Bjørgvin Halvor Nordhaug sa i et intervju med Dagen for noen år siden at den hellige Gud måtte vike plassen for den alminnelige kjærlige Gud. Samfunnet var i endring og kirken måtte tilpasse sin teologi om den fremdeles skulle være en folkekirke. Å tale om synd, død og dom kommuniserte ikke lenger med det moderne mennesket.»

Har vi ingen synder å bekjenne?

Dette kan i rammen av innleggets anliggende, leses slik at Haakonsen her tillegger meg disse synspunktene, som om jeg mener at kirken måtte tilpasse sin teologi til samfunnsutviklingen, og at sentrale kristne begreper som «synd, død og dom» nærmest var gjenstandsløse i kirkens forkynnelse.

Dette er meg selvsagt helt fjernt. Jeg ber Haakonsen dokumentere hvor han henter dette fra, og sitere hva jeg har sagt i sin helhet. Slik dette nå står, fremtrer hans argumentasjon i det minste på dette punkt som uetterrettelig.

debatt,halvor norhaug,bjørgvin,synd,per haakonsen,folkekirke,dokumentasjon