DEBATT: «Hva skal eller hva ka
...
DEBATT: «Hva skal eller hva kan vi gjøre i denne situasjonen? Vi kan hjelpe dem som har det vanskelig på forskjellige måter. Men det viktigste i evighetsperspektiv, er at vi legger myndighetene og alle mennesker fram for Gud i bønn», skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Slovakia, der militæret tester folk for koronavirus. Foto: Milan Kapusta, TASR/AP Photo/NTB scanpix
debatt
Herre! Hør vår bønn!
Del
Vi lever i en urolig tid med katastrofer og ødeleggelser på mange områder. Krig og uro, jordskjelv, stormer, branner og hungersnød, og ikke minst i våre dager koronavirus.

Dette innlegget er skrevet av Olav H. Kydland, Eivind Gjerde, Isak Skorpen, Arne Bjerga, Dagfinn Natland, Olav Stokka, Olav Berg Lyngmo, Harald Claudius, Einar S. Bryn, Gunnar Holth, Tor Henry Aase, Torstein Svela, Nils Terje Aarsland, Magne Sunde, Gustav A. Gustavsen, Einar Sunde, Roy Throndsen.

Den har nå nådd nesten alle land i verden. Daglig hører vi gjennom massemedia det som skjer, men nesten ingen har tanker om Gud i denne tid. Det ser ut for de fleste ignorerer Gud, vår skaper og opprettholder. Å tale om Guds vrede over ugudelighet og urettferdighet er uhørt og tolereres ikke blant den store hop selv om Guds ord taler tydelig om det. (Rom 1,18–32).

Hva sier Guds ord om dette som skjer foran våre øyne?

Hans Erik Nissen har en andakt i sin bok: «Ett er nødvendig» for 13. august hvor han tar for seg Amos 3,6: «Eller skjer det vel en ulykke i en by uten Herren har gjort det?»

Han skriver at mange kristne har vanskelig for å tro at ulykker kommer fra Gud. De mener at det er Djevelen eller vi selv som står bak alt det onde som skjer i verden. Så sier han: «Det er en sammenheng mellom oss selv, Djevelen og Gud i ulykkene som rammer oss. Det er imidlertid ikke alltid gitt oss å kunne forklare dem.»

Nissen slår fast at Herren er ikke redd for å ta ansvar for ulykker. Selv om vi ikke kan eller skal finne årsaken, tukter og straffer Gud ikke uten grunn. Så understreker han: «Gud handler ikke vilkårlig. Han er hellig. Hans hellighet blir åpenbart i hans vrede over all ugudelighet og urettferdighet.»

GT forteller om mange katastrofer og ulykker. I 1 Mos 6 taler Herren om at han vil utrydde fra jorda menneskene og dyr på grunn av menneskenes ondskap. Bare åtte mennesker og dyrene i arken ble spart da vannflommen kom. Alt liv utenfor arken druknet.

Likedan forteller 1. Mos 19 om Sodoma og Gomorra som gikk under på grunn av synd og ondskap.

Herren advarte også Israel og sa: «Men dersom du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og dyrker dem og tilber dem, da vitner jeg mot dere i dag at dere for visst skal omkomme.» (5. Mos 8,19).

Israel glemte Herren og dyrket andre guder og forkastet Herrens bud. Derfor ble Nordriket tatt av assyrerne i 722 f. Kr., og Judariket med Jerusalem ble hærtatt av babylonerne i 586 f. Kr. Herrens hus, kongens hus og alle stormennenes hus ble oppbrent med ild, og Jerusalems murer ble revet ned. (2. Kong 25,9–10).

Profeten Esekiel kunngjør Herrens ord og sier i 14,21: «For så sier Herren Herren: Hvor mye mer når jeg sender mine fire onde straffedommer: sverd, hungersnød, ville dyr og pest, over Jerusalem for å utrydde både folk og fe!»

Herren tukter og straffet sitt folk, men han vil igjen ta seg av det, Jer 32,42: «For så sier Herren: Likesom jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folket, slik vil jeg også la alt det gode komme over dem, som jeg har lovet dem.»

Herren har ikke forkastet sitt folk, men vil igjen ta seg av det.

Herren vil også ta seg av oss. Han er den samme i dag som han var i gammeltestamentlig tid, og alt som er skrevet i GT, er skrevet til lærdom for oss i dag. (Se Rom 15,4!)

Vi skal også merke oss at profeten Jesaja slår fast at jorden er vanhelliget på grunn av dem som bor på den, de har krenket lovene, overtrådt budet og brutt den evige pakt. (Jes 24,5–6)

Hva skal eller hva kan vi gjøre i denne situasjonen? Vi kan hjelpe dem som har det vanskelig på forskjellige måter. Men det viktigste i evighetsperspektiv, er at vi legger myndighetene og alle mennesker fram for Gud i bønn.

Vi bør gjøre det samme som profeten Daniel gjorde da han bekjente sitt folks og sitt lands synder for Herren: «Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud.» (Se Dan 9,1–19!)

Vi i Norge og Vesten har også forlatt de ti bud og vedtatt lover som går imot Herrens bud. Vi har forlatt kristendommens enestående åpenbaring, degradert Den Treenige Gud, og sidestilt han med andre guder og gudinner.

Thoralf Gilbrant sier: «Det lovverk som er bygget på kristen grunn og på de ti bud, blir revet ned, og antikristelige prinsipper legges til grunn for samfunnsstyret. Loven står da ikke lenger som vern for liv og eiendom, hjem og ekteskap. Tvert imot blir lovgivermakten et middel til å omforme samfunnet til et antikristent rike.

Det er denne utviklingen vi i dag står rett oppe i innenfor den del av verden som før ble kalt kristenhet.» (Fra «Tidens tegn», del 1).

Herren tukter med hensikt. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal omvende seg og bli frelst. (2. Pet 3,9). Og frelsen er i hans Sønn, Jesus Kristus som tok all verdens synd på seg og døde en stedfortredende død for alle mennesker.

La oss derfor bekjenne våre synder og be om tilgivelse!

La oss be for myndighetene, helsepersonell og alle andre mennesker!

La oss også forkynne evangeliet til omvendelse og nytt liv ved vår Herre Jesus Kristus, for ennå er det nådetid.

debatt,olav h. kydland,eivind gjerde,isak skorpen,Hans Erik Nissen,djevelen,det onde,israel,jerusalem,esekiel,thoralf gilbrant,evangeliet