Illustrasjonsfoto: Gorm Kalles
...
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
debatt
Barn og unge må bære mye av belastningen
Del
Blir det en langvarig situasjon, har det en betydelig pris å svekke skolegangen for 800.000 barn og unge.

En liten stump arvestoff som knapt kan regnes som et levende vesen, er for tiden i fokus og har snudd på hodet det mange trodde var en trygg tilværelse.

Mennesket som er den mest avanserte skapningen på jorden, må nå rette seg etter en ultimat snylter som kan klusse med prosessene i cellene våre.

Dette trodde vi ikke ville skje så brått, men virkeligheten er ofte mer utrolig enn fantasien. Nå blir vi grundig minnet om hvor sårbare vi er både som skapninger og som samfunn.

Norge sender hjem ca 0,8 millioner barn og unge fra barnehager og skoler. Jeg var tilstede på en videregående internatskole onsdag da ledelsen ga elevene beskjed om å reise hjem. Litt glede glimtvis over å få et avbrekk i skolehverdagen, men inntrykket er at alle ser alvoret i det ukjente som ligger foran i månedene som kommer.

Myndighetene legger til grunn at dette ikke er skolefri, men at skolegangen skal fortsette. Lærerne skal følge opp elevene med tilpasset undervisningsopplegg hjemme.

Dette er skolene ganske godt rustet til, og mange elever, særlig de eldste årsklassene, vil sikkert ha utbytte av dette.

Likevel er det grunn til å peke på at tilbudet man kan få til på denne måten, er langt dårligere og ingen fullgod erstatning av det læringsmiljøet som skolene er i stand til å skape når elever og lærere er sammen i klasserom, verksted, laboratorium eller på utferd.

Alle prosesser som tar utgangspunkt i at man kan se hverandre i øynene, snakke sammen, gjøre noe sammen, er kanskje det aller viktigste i utvikling av kunnskap, holdninger og ferdigheter.

Blant samfunnsøkonomer er det en klar forståelse av at landets store formue ikke er oljefondet på noen tusen milliarder, men de store verdiene ligger i den verdiskapningen som den oppvoksende generasjonen vil sørge for i de kommende årene.

I dette bildet er utdanning svært sentralt. Enda viktigere er utdanning og skolegang for det enkelte barn og ungdom. Dette kan ikke beregnes i kroner og tall.

I den såkalte dugnaden vi er i gang med nå, er det faktisk barn og unge som bærer mye av belastningen.

Blir det med disse 14 dagene, er dette til å leve med, og opplevelsen kan til og med representere læring i seg selv.

Blir det en langvarig situasjon, har det en betydelig pris å svekke skolegangen for 800.000 barn og unge.

barn,jan erik sundby,debatt,kristne friskolers forbund,skole,utdanning