Mot antisemittisme: Tyskland e
...
Mot antisemittisme: Tyskland er jo virkelig et land med en historie når det gjelder antisemittisme. Et flertall i den tyske nasjonalforsamlingen vedtok i 2019 en resolusjon som slår fast at boikottkampanjen er antisemittisk og som krever forbud mot statlig støtte til organisasjoner som slutter opp om den, skriver Dag Øyvind Juliussen. Bildet er tatt i en demonstrasjon mot antisemittisme i Halle, Tyskland, i forbindelse med angrepet mot en synagoge i fjor. Foto: Jens Meyer, AP/ NTB scanpix
Innspill: Israel
Rasistisk Israel-boikott
Del
Slik jeg ser det er disse vedtakene drevet frem av intet mindre enn rasisme, antisemittisme eller jødehat.

Skrevet av Dag Øyvind Juliussen direktør ICEJ Norge Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

I møte med mennesker man er uenig med og annerledes troende er det viktig at vi som kristne viser respekt og gir vår neste verdighet. Det er på sin plass å minne om dette når vi er på sosiale medier, hvor vi sitter bak tastaturet og kanskje langt borte fra den vi debatterer med.

Opp igjennom årene har jeg forsøkt å ikke stigmatisere mine meningsmotstandere i debatten omkring Israel. Like fullt synes jeg det nå er viktig å sette et navn på disse lokale boikott Israel-initiativene som nå fremmes rundt omkring i vårt kjære Norge.

Slik jeg ser det er disse vedtakene drevet frem av intet mindre enn rasisme, antisemittisme eller jødehat. Man skjuler seg bak prinsipielle vedtak, men målet er åpenbart: Israel skal rammes. SVs gruppeleder i Oslo, Sunniva Holm��s Eidsvoll var klinkende klar i anledning Oslos mulige boikott: «Det palestinske folket har levd under ulovlig okkupasjon i over 50 år. Det er et felles globalt ansvar å bidra til varig fred og palestinernes frihet.»

Dette ensidige angrepet på Israel, hvor landet singles ut for å rammes, er ikke rasjonelt. Rekken er lang av stater som notorisk bryter menneskerettigheter og undertrykker egen befolkning og minoriteter. Likevel er det demokratiet, rettsstaten Israel som pekes ut, landet som har gitt sine muslimske og kristne minoriteter levekår man bare kan drømme om i resten av regionen.

Flere land tar nå til orde mot denne bevegelsen. Tyskland er jo virkelig et land med en historie når det gjelder antisemittisme. Et flertall i den tyske nasjonalforsamlingen vedtok i 2019 en resolusjon som slår fast at boikottkampanjen er antisemittisk og krever forbud mot statlig støtte til organisasjoner som slutter opp om den. «Argumentasjonsmønsteret og metodene til BDS er antisemittiske», heter det i resolusjonsteksten.

Østerrikes folkevalgte vedtok i februar enstemmig en resolusjon som fordømmer boikott av Israel. Resolusjonen forklarer boikott av Israel som antisemittisme, og oppfordrer til å ta avstand fra alle anti-israelske bevegelser.

Det er ikke tilstrekkelig av norske politikere å ta avstand fra boikott mot Israel fordi man ønsker et godt forhold til partene i Midtøsten-konflikten. Våre politikere bør nå henge bjella på katten og adressere BDS bevegelsen som rasistisk mot jødene.

Mange jøder i Oslo har bedt byrådet om å legge bort boikottplanene. I brev til kommunen skriver de blant annet: «Om noen skulle ha standpunkt som er mer nyansert enn det BDS-bevegelsen forfekter, blir vi beskyldt for å være barnemordere, rasister og tilhengere av apartheid. Ikke sjeldent blir vi sidestilt med nazister. Som dere sikkert er kjent med, er jødiske barn ofte utsatt for mobbing i Oslo-skolen, og da kommer særlig anti-israelske slagord opp. Mange av våre barn har også israelsk mor og/eller far», står det i brevet.

At Oslos folkevalgte har mage til fortsatt å vurdere iverksettelse av dette boikottinitiativet er forstemmende og kritikkverdig. Vi lever i en tid hvor antisemittismen er på massiv fremmarsj. Hvordan skal våre politikere med troverdighet kjempe mot dette når de i neste øyeblikk fronter det?

Med all den kunnskap vi har om grufulle historier kan vi ikke forholde oss passive når dette uvesenet igjen reiser på seg. Alle samfunnsborgere, politikere, institusjoner og særlig kirker må ta dette på alvor og ta ansvar.

Vi kan lite gjøre med fortidens svik og misgjerninger, men i dag kan vi gjøre en forskjell.

debatt,dag øyvind juliussen,icej,jerusalem,sunniva holmås eidsvoll,antisemittisme,bds,boikott