DEBATT: «Det handler ikke om a
...
DEBATT: «Det handler ikke om at de skal slutte å være lønnsomme, men at de gjør dette på en bærekraftig måte og at de finner smarte måter å kombinere finansiell og sosial verdiskaping på». Foto: Adobe Stock
debatt
Bør bedrifter 
bidra til sosial verdiskaping?
Del
Bør bedrifter ta et større sosialt ansvar, eller skal dette overlates til ideelle organisasjoner og det offentlige?

Bedrifter som tar samfunnsansvar er på mange måter ikke noe nytt. Mange av de haugianske virksomhetene klarte på en imponerende måte å forene lønnsomhet med en tydelig sosial profil.

Bedriftene ble godt drevet og tjente penger, samtidig som det ble skapt arbeidsplasser, mennesker ble løftet ut av fattigdom og flere bidro blant annet til verdifull lese- og skrivetrening gjennom trykking og spredning av Hans Nielsen Hauges bøker.

Det finnes selvsagt også virksomheter i dag med et sterkt sosialt engasjement. Virksomheter som både fokuserer på finansiell og sosiale verdiskaping. De motiveres av å løse samfunnsmessige utfordringer, samtidig som de tjener penger og driver sin virksomhet på en god og solid måte. De ser seg selv som samfunnsaktører med en høyere hensikt som gjør nytte for seg i form av et tydelig sosialt engasjement. Selv om det å gi en andel av overskuddet til gode formål er en god start, tar altså disse virksomhetene noen steg videre, gjennom å aktivt bidra til et bedre samfunn.

Et eksempel på en bedrift som tar et slikt ansvar på miljøområdet er butikkjeden Whole Foods Market, som tilbyr naturlige og økologiske matvarer fremstilt på en bærekraftig, grønn og energieffektiv måte. Kaffebaren Starbucks har et sterkt fokus på bærekraftig produksjon av miljøvennlig og grønn kaffe.

De selger også vannproduktet Ethos, hvor kundene ved å donere 5 cent per flaske til Ethos Water Fund bidrar med rent vann, bedre sanitærforhold og opplæring i personlig hygiene til mennesker over hele verden. Dette betyr selvsagt ikke at disse selskapene gjør alt rett og at alt de gjør er et eksempel til etterfølgelse. Men det viser i hvert fall et sosialt ansvar på noen utvalgte områder.

I dag går det også en debatt om fremtiden for vårt kapitalistiske system og bedrifters rolle i samfunnet. Noen mener at de utfordringene vi har sett gjennom finanskrisen og i tiden etter indikerer at det er behov for at bedrifter i større grad bidrar til sosial verdiskaping og, sammen med ideell og offentlig sektor, bruker sin kompetanse og sine ressurser på å løse de store samfunnsproblemene vi står overfor.

Det handler ikke om at de skal slutte å være lønnsomme, men at de gjør dette på en bærekraftig måte og at de finner smarte måter å kombinere finansiell og sosial verdiskaping på.

Truls Liland er avdelingsleder for Hauge School of Management, NLA Høgskolen

hans nielsen hauge,bedrifter,truls liland,nla høgskolen,whole foods market,offentlig sektor