DEBATT: «Jeg er garantert ikke
...
DEBATT: «Jeg er garantert ikke det eneste medlemmet i Kirken som føler på det når en leder som biskopen i Oslo er, skriver og deler noe så direkte og farget i et bestemt favør, som virker så polariserende og splittende», skriver Therese Egebakken. Bildet viser biskop Kari Veiteberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
debatt
Ubehagelig fra biskop Veiteberg
Del
I ytterste konsekvens vil de med en annen teologisk forståelse av Bibelen enn den Veiteberg har føle seg støtt og ikke velkommen til Kirken lenger.

Etter kompromissvedtaket om likekjønnet vigsel i Den norske kirke har det blitt tydeligere på flere måter at det finnes teologiske skillelinjer blant kirkens medlemmers teologiske overbevisninger, i blant annet tolkningen og forståelsen rundt hva Bibelen taler om ekteskap og samliv.

Kompromissvedtaket som er vedtatt av Kirkemøtet og gjeldende for hele Den norske kirke, sier at begge syn i ekteskapssaken skal respekteres og inkluderes, og kirkens medlemmer skal stilles på lik linje uavhengig av hvilket syn de måtte ha på likekjønnet vigsel. Kompromissvedtaket sier rett og slett at det i Kirken er lov å mene det ene eller andre om hvem ekteskapet er for.

At det finnes ulike tolkninger om Bibelens tekster på ekteskap og samliv, og at rommet for mangfoldig forståelse skal være der. Selvfølgelig bør dette også være gjeldende for Kirkens biskoper, at de på en spesiell måte må respektere ulike teologiske syn blant kirkens medlemmer.

Med så tydelige skillelinjer blant Kirkens medlemmer som har resultert i egne organisasjoner innad i Kirken som Bønnelista og Åpen folkekirke, to helt motstridende syn i ekteskapsforståelsen, burde bare det i seg selv sende sterke signaler til landets biskoper og bispedømmeråd at vi må jobbe seriøst med å fungere som en samlende kirkeledelse.

Forsoning og brobygging bør være enormt viktig for Kirken nå etter all turbulensen knyttet til vedtaket. Jeg prøver å følge alle biskopene i sosiale medier, fordi deres rolle i Kirken er viktig og inspirerende, jeg er glad vi har gode kirkelige forbilder som dem. Men det hender jeg blir skuffet. Nå er jeg skuffet: Jeg har alltid trodd og håper fremdeles at det er riktig å tro om biskoper at noen av deres viktigste oppgaver er å fungere samlende for bispedømmet sitt og kirkens medlemmer.

Derfor sperrer jeg opp øyene når jeg logger inn på Facebook en ettermiddag og blir møtt av statusoppdateringen til biskop i Oslo, Kari Veiteberg. Den er ikke samlende eller inkluderende for mer enn ett teologisk syn. Hun har nemlig delt et veldig polariserende innlegg hvor tidligere TF-professor Halvor Moxnes på svært direkte vis avskriver Espen Ottosens tradisjonelle bibelsyn. Veitebergs Facebook-oppdatering framstiller Moxnes’ syn som det eneste riktige.

Veiteberg med underkant av 6000 følgere på Facebook åpner oppdateringen sin med følgende ord: «Ta deg fem minutt om du vil ta inn klok bibeltolkekunnskap av professor em. i Bibelvitenskap Halvor Moxnes. Han innleier innlegget i avisa Vårt Land med å spørre ‹Er Espen Ottosen bibeltro i spørsmålet om likekjønnet samliv?...›.» Dette virker svært lite samlende med tanke på hennes rolle som biskop.

Senere i innlegget blir det også sitert en påstand om at Ottosen som Moxnes skriver om ikke er bibeltro. Dette er Moxnes sin tekst opprinnelig, men selveste biskopen Veiteberg deler disse ordene på sin profil som må bety at hun står inne for disse harde konklusjonene og påstandene fra Moxnes.

Jeg blir skuffet og lei meg av å lese denne statusoppdateringen til Veiteberg. Jeg vet at vi to ikke er enige i synet på hvem ekteskapet er for, men nå har Kirken vedtatt at det er lov å lese Bibelen frem til ulike forståelser, så hvorfor velger biskopen da å allikevel legge frem noe som skal forestille en sannhet? Det gjør vondt å lese denne statusoppdateringen.

Jeg er garantert ikke det eneste medlemmet i Kirken som føler på det når en leder som biskopen i Oslo er, skriver og deler noe så direkte og farget i et bestemt favør, som virker så polariserende og splittende.

I ytterste konsekvens vil de med en annen teologisk forståelse av Bibelen enn den Veiteberg har føle seg støtt og ikke velkommen til Kirken lenger, fordi Veiteberg som akkurat ble kåret av Vårt Land til landets femte mest mektige kvinne i kristen-Norge deler en så direkte mening i favør av en spesiell bibelforståelse på Facebook hvor hun når frem til utrolig mange.

Mange av disse som ble kåret av VL ble hedret nettopp for å være samlende. Vi trodde det, tatt i betraktning dagens situasjon i Dnk, nesten var et krav på enhver bispe-CV at man evner å være samlende, og se utover sitt eget personlige syn. Men Veitebergs opptreden her har faktisk motsatt effekt.

vigsel,den norske kirke,teologi,bibelen,kari veiteberg,kirkemøtet,halvor moxnes,espen ottosen,therese egebakken,stavanger