HAUGIANERNE: I den første haug
...
HAUGIANERNE: I den første haugianske lekmannsbevegelsen virket både mannlige og kvinnelige predikanter. Bildet viser Adolph ­Tidemands maleri «Haugianerne» som befinner seg på Nasjonalgalleriet i Oslo. Foto: Rolf Ulrichsen, Aftenposten / NTB scanpix
debatt
Kvinner i åndelige lederstillinger
Del
Debatten om kvinners tjeneste er aktualisert. Enkelte debattanter mener at bare det ene synet kan vise til troskap mot Bibelen.

En kvinne er valgt inn i et eldsteråd innen ImF. NLM har satt i gang et arbeid for om mulig å kunne åpne for kvinners valgbarhet til hovedstyret. Debatten om kvinners tjeneste er aktualisert. Enkelte debattanter mener at bare det ene synet kan vise til troskap mot Bibelen, og jeg føler behov for noen kommentarer.

For cirka halvannet år siden skrev jeg at det kan være mulig å lese Paulus sine tekster om tale- og læreforbudet for kvinner på samme måte som vi leser tekstene om slaveri.

I ettertid ble jeg kritisert for å åpne for utglidning i etiske spørsmål. Enkelte har sikkert brukt samme type argumentasjon for å velsigne homofile parforhold. Men medfører et «ja» til kvinnelige prester/hyrder/eldste nødvendigvis et «ja» til homofili ut fra min argumentasjon?

Nei. Jeg ser to avgjørende grunner:

1) Spørsmålet om kvinners tjeneste handler ikke om synd, og

2) Bibelen er mer negativ enn datidens kultur angående homofili, mens den er mer positiv enn datidens kultur når det gjelder kvinnens verdi, status og oppgaver.

Alle går til Bibelen med visse forutsetninger. Hvis du leser tekstene om menns og kvinners tjeneste med den tanken at et «ja» til kvinner i alle ledd betyr å være (eller bli stemplet som) utro mot Guds ord, så legger det sterke føringer for tolkningen.

Hovedstyret i NLM utga «Sammen i tjeneste» i 2012. Tjenestedelingsprinsippet er videreført, men i innledningen skriver de at mennesker med samme bibelsyn kan komme til ulike konklusjoner. Det er et godt utgangspunkt for refleksjon og dialog.

Hans Nielsen Hauge (1771–1824) er lekmannsbevegelsens grunnlegger. Han innsatte kvinner i åndelige lederstillinger. Årsaken var antakelig at han vurderte nådegave som viktigste kvalifikasjon. Ingen ord i Bibelen sier at nådegavene fordeles ut fra kjønn.

På 1860-tallet raste debatten­ om slaveri i de norske menig­hetene i Nord-Amerika. De mest konservative prestene mente at slaveri ikke var synd og at det var i strid med Guds ord å arbeide for avskaffelse av slaveriet. Også konservative bibeltolkere kan ta feil.

Olav Valen-Senstad (1904–1963) er en konservativ prest fra nyere tid. Han anerkjente kvinnelige prester og argumenterte ut fra Skriften og erfaringen. Les hans artikkel «Strøtanker til diskusjonen om kvinnelige prester» i Kirke og Kultur (1960). Du kan være uenig med ham, men liberal og ulydig mot Guds ord kan du ikke kalle ham.

Samtalene om kvinners tjeneste, åndelig tilsyn, embetssyn og andre strukturer i misjonsorganisasjonene er krevende, men nødvendige. Vi har behov for å tenke gjennom slike spørsmål når forsamlingene fungerer som menigheter med gudstjenester, kirkelige handlinger, pastor og eldsteråd.

Det kan bli fruktbare prosesser hvis de føres i bevissthet om de bånd som binder sammen: Åndens enhet, Guds kjærlighet i Jesus Kristus og kallet til å gå med evangeliet til verdens ende.

nlm,kjetil jensen,norske luthersk misjonssamband,bibelen,homofili,homofile,hans nielsen hauge