DEBATT: «Bekjenner alle på «kl
...
DEBATT: «Bekjenner alle på «klimakonferansen» Jesus Kristus som Guds sønn? Hvis ikke er konferansen et farlig arrangement som kan føre vill. 
«For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus.» (1.Tim 2,5.)» Foto: Adobe Stock
debatt
Forsøk på å «forene mange guder» blir et stort bedrag
Del
Den alvorligste krisen i vår tid er ikke naturens klima, men forførelser i det åndelige klimaet. «Samler flere religioner til klimakamp»

Slik lyder overskrifta i avisa Dagen 14.2. som refererer fra konferansen arrangert av Høgskolen på Vestlandet i samarbeid med Det Lutherske Verdensforbund, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Bjørgvin bispedømmeråd og Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn.

Den alvorligste krisen i vår tid er ikke naturens klima, men forførelser i det åndelige klimaet. Jorden fortæres av forbannelse fordi «Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt». (Jes 24,5.)

Religioner står i krig mot den ene sanne Gud. Jesus Kristus er ingen religion, men; «...Messias, den levende Guds Sønn.» (Matt 16,16.) Det kan ikke kjøtt og blod (eller «religiøse klimakonferanser») åpenbare for oss, men bare Guds Hellige Ånd. (se vers 17)

1. Johs 4,2–3.: Og «Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud».

Bekjenner alle på «klimakonferansen» Jesus Kristus som Guds sønn? Hvis ikke er konferansen et farlig arrangement som kan føre vill. «For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus.» (1.Tim 2,5.)

Kol 3,1–2.: Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Og Matt 6,33.: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.»

Hvordan kan vi si at vi elsker mennesker og naturen om vi ikke elsker den ene sanne Gud og hans sønn Jesus Kristus? Den ene sanne Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss ved at Gud har sendt sin enbårne sønn for å berge (frelse) det som var fortapt. (1. Johs 1,9. og Luk 19,10.)

Forsøk på å «forene mange guder» blir et stort bedrag når det finnes bare en sann Gud.

klima,jesus kristus,debatt,messias,klimakonferanse