SAREPTA: Visjonen for Misjon S
...
SAREPTA: Visjonen for Misjon Sarepta er å skape møteplasser mellom mennesker og Guds ord. Derfor vil bibelundervisning kombinert med utadrettet virksomhet for å nå mennesker med Guds ord og evangeliet være helt sentralt for vårt arbeid i Spania, skriver Arild Melberg. Foto: Dagen arkiv
debatt
Er Centro Sarepta et feriesenter for velstående nordmenn?
Del
I en nordisk kontekst kan vi nok neppe si at våre gjester er mer velstående enn andre.

I to leserinnlegg i Dagen har Kjell Magne Hauge hevdet at Centro Sarepta er et feriesenter i Spania for velstående Nordmenn. Derfor ønsker jeg å opplyse om hva som faktisk skjer på Centro Sarepta i løpet av et år, og jeg gjør oppmerksom på at vi vel fortsatt må kunne sies å være i en oppstartsfase etter under tre års drift.

Bakgrunnen for at eiendommen ble kjøpt og et bibel- og misjonssenter ble startet opp, var med grunnlag i at misjonærer og pastorer fra forskjellige evangeliske sammenhenger uttrykte at de ønsket et sted der mennesker i Spania kunne sette seg ned å motta bibelundervisning og fordype seg i Guds ord over tid.

Misjon Sarepta sitt styre vedtok da ganske tidlig at de vil se om det kunne legge seg til rette for å etablere et bibel- og misjonssenter i Spania. Etter relativt kort tid ble et nedlagt norsk sykehjem kjøpt og omgjort til Centro Sarepta Bibel- og misjonssenter.

Senteret ble først og fremst etablert for å tilby bibelundervisning til spansktalende bosatt i Spania, men også til nord-afrikanere, nordiske som kommer tilreisende for å gå på vår bibelskole, eller spansk- og nordisktalende bosatt i nærområde til senteret.

Visjonen for Misjon Sarepta er å skape møteplasser mellom mennesker og Guds ord. Derfor vil bibelundervisning kombinert med utadrettet virksomhet for å nå mennesker med Guds ord og evangeliet, være helt sentralt for vårt arbeid i Spania.

Bibelskolen har daglig undervisning i bibelfag som bøker og brever i Bibelen, egne tema og personer i Bibelen, troslære, konfesjonskunnskap, trosforsvar, kirkehistorie, misjon, sjelesorg, ja de fagene man normalt finner på en bibelskole i Norge. Undervisningen foregår på både spansk og nordisk.

Det er mulig å delta på en og en undervisningstime, en eller flere uker, ett eller to semester, det vil si et helt skoleår. Undervisningen starter første uken i september og går ut mai kun avbrutt av ferier og utreiseuker, og det undervises tre timer hver dag mandag til fredag i to klasser, en spansk- og en nordisk klasse.

De fleste utreiseukene er misjonsutreiser der vi møter enkeltpersoner, familier og menigheter rundt om i Spania.

Gjennom sommeren arrangerer vi Bibelsommer i Spania fra ca 15. juni og ut juli. Dette arrangementet minner om en norsk bibelcamping med formiddagsmøte og kveldsmøte, resten av dagen kan disponeres av gjestene, men vi arrangerer vanligvis to fellesutflukter i uken til aktiviteter og severdigheter i nærområdet.

I tillegg arrangerer vi to fjelltur-leirer, en sykkelleir, to nordiske ungdomsleirer, påskeleir for spansktalende, bibelsommer for spansktalende i august, samt at vi mottar grupper og flere klasser fra kristne grunn- og videregående skoler i Norge.

Nå er det vel slik at de aller fleste nordmenn og skandinaver kan betraktes å være veldig velstående når vi sammenligner med den materielle nøden vi finner i store deler av verden. Også i Spania finnes mange nødlidende som har en svært krevende hverdag for å skaffe seg det aller nødvendigste.

Men i en nordisk kontekst kan vi nok neppe si at våre gjester er mer velstående enn andre. Vi opplever at våre gjester kommer til Centro Sarepta for å få lytte til Guds ord i et godt kristent og trygt fellesskap, samtidig som de bidrar til å gi oss økonomi til å invitere personer uten økonomiske midler til å kunne delta på våre arrangementer og å gå på bibelskole på Centro Sarepta.

Arrangementene vi har for nordiske deltakere gir oss altså økonomi til å gjøre det mulig for spansktalende å bo og følge undervisningen på Centro Sarepta til sterkt subsidiert priser eller i de fleste tilfeller helt gratis.

For tiden har vi flere spansktalende elever som går på stipend fra Sarepta, som ellers ikke ville hatt økonomisk mulighet til å gå på bibelskole. Vi har også flere spansk- og nordisktalende personer fra nærområdet som følger bibelundervisningen.

De av oss som er ansatt på Centro Sarepta opplever nok i liten grad at vi er på et feriesenter for velstående nordmenn, men vi forsøker gjennom arbeid og bønn å tjene der Gud har oss satt, og vi er takknemlig til Gud som har åpnet disse dørene for oss.

Det er vår bønn og ønske at evangeliet om Jesus Kristus som eneste vei til frelse kan nå inn i hjertene til frelse og fornyelse til enkeltmennesker bosatt i Spania, Nord-Afrika, Norden, Nordkalotten, ja til «verdens ender». Det er vår nød at så få i Norden og Spania har tatt imot evangeliet om Jesus som eneste vei til frelse!

Vær gjerne med og be om at Centro Sarepta som et av mange arbeidsredskaper i Guds rike kan få stå i den tjenesten vi opplever at Gud har oss satt, og at arbeidet må få bære frukt som består!

debatt,misjon sarepta,arild melberg,kjell magne hauge,centro sarepta,misjon