Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Er Norge med i FNs krig mot Israel ved sin stemmegivning i FN?
Del
Israel er en selvstendig stat. Når et naboland vil bombe det av kartet og drepe dens borgere, små og store, da bør resten av verden reagere gjennom media og med politisk handling via FN.

I sitt innlegg på Oslo Symposium 2019 og i en tilleggsartikkel i Bjørn Hildrums hefte, ble dette oversendt alle medlemmer i Stortinget av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avdeling i 2019.

Hildrum hevder i heftet til stortingsrepresentantene at Norges opptreden i FN gir grunnlag for å svare ja på dette spørsmålet. Dette er litt av en påstand. Hvem er Bjørn Hildrum siden hans bidrag på Oslo Symposium 2019, og hans bidrag i debatten om den folkerettslige basis for det moderne Israels eksistens får slik oppmerksomhet?

I forordet til den andre og utvidede utgave av Israels land etter internasjonal lov (2018), leser vi dette om forfatteren: Bjørn Hildrum har arbeidet som lege i 30 år. I tillegg til medisinsk embetseksamen har han universitetsstudier i historie og realfag. Han har gjennomgått forskeropplæring og publisert vitenskapelige artikler innen medisinsk epimediologi i anerkjente internasjonale tidsskrift.

Jeg har lest begge bøkene hans. Der dokumenterer han sine påstander ytterligere. For meg virker Hildrums arbeidsmetode ryddig, Han lar ikke påstandene flyte i lettvint synsing. Han virker godt orientert og henviser til relevante kilder.

Han synes at norske media også i stor grad bygger under FNs hatefulle og stadige negative utfall mot den demokratiske nyskapningen i Midtøsten, den jødiske staten og FN medlemmet Israel.

Vi har nettopp feiret 75-årsminnet om utryddinga av seks millioner jøder i Hitlers grusomme dødsmaskin i Holocaust. Men Iran er i full gang med å planlegge et nytt Holocaust ved sine planer om å rydde vekk alle mennesker som er borgere i denne nye og velfungerende staten.

Dette sa Irans forrige president, Mahmoud Ahmadinejad, på talerstolen i FN «at målet er å utslette Israel med kjernefysiske våpen». Slik taler en stat som ikke unner Israel rett til å leve. Et slikt utsagn av andre FN representanter ville ha blitt klubbet ned som uakseptabelt i en debatt mellom medlemmer av FN! (Kilde for sitatet en samtale med Arvid Bentsen i avisa Norge Idag 31. januar 2020, s. 33)

Iran satser det de kan for å gjøre livet for borgerne i den eneste jødiske nasjon i verden vanskelig ved å støtte terrorister med raketter og på annen måte. De infiltrerer og destabiliserer sine naboland Syria, Irak, Libanon og Gaza gjennom sympatisører. De bruker også FN som plattform for å sverte og truge Israel.

Barn og voksne som bor langs grensa til Gaza må på kort varsel, når sirenen lyder, springe for livet fra barnehager, skoleklasser og arbeidsplasser for å søke beskyttelse i bombesikre rom. Er dette virkelig noe en kan tolerere?

I heftet som stortingsrepresentantene har fått overlevert møter vi flere eksempel på hvordan FN nå blir utnyttet i Israels disfavør.

Israel er en selvstendig stat. Når et naboland vil bombe det av kartet og drepe dens borgere, små og store, da bør resten av verden reagere gjennom media og med politisk handling via FN der Israel skal behandles på linje med andre medlemmer i FN.

debatt,gudmund gjelsten,fn,israel