FAKTA: Det skal ikke være slik
...
FAKTA: Det skal ikke være slik at barn og unge må kontrollere om informasjonen fra Bufdir er korrekt, eller hvorvidt svarene er basert på fakta, skriver Hadle Rasmus Bjuland. Foto: Illustrasjonsfoto: Thomas Brun, NTB Scanpix
Debatt
Urovekkende når statlig info ikke er basert på vitenskap
Del
Når barn og unge i en sårbar alder stiller vanskelige spørsmål om kropp og seksualitet, og vi har et tilbud som i utgangspunktet er bra, er det trist at ung.no ikke klarer å levere et godt nok tilbud som baserer seg på vitenskap og forskning.

Nettstedet Ung.no er en statlig rådgivningstjeneste for barn og unge som har basert svar på siden sin med egen ideologi og ikke vitenskap.

Det er urovekkende når en statlig styrt rådgivningstjeneste ikke er nyanserte og ikke baserer seg på vitenskap og forskning. Barn og unge fortjener bedre.

Kjønn og kjønnsidentitet opptar mange barn og unge. I dag har vi kommet mye lengre med både forskning og teknologi som gjør det enklere å bytte kjønn og endre kjønnsorganer enn det som var mulig før. Det gjør også at flere unge har spørsmål rundt tematikken og er mye mer åpen for å snakke om kjønnsskifte.

Nettstedet Ung.no er en rådgivningstjeneste som er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). De er et viktig tilbud til barn og unge, der de kan stille spørsmål om alt i livet, også spørsmål som omhandler kropp og seksualitet.

Problemet er når en gutt på 15 år stiller spørsmål om det er «galt å mene at det bare er to kjønn»? og en «helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning» svarer på vegne av ung.no: «Det å mene at det finnes bare to kjønn blir på en måte som å mene at jorda er flat».

Til andre ungdommer anbefaler nettstedet personer å fjerne kjønnsorganer hos private aktører fordi det offentlige ikke dekker det. Dette blir rådgitt uten at ungdommen presiserer noe form for diagnose eller utredning.

Det er meget oppsiktsvekkende at en statlig eid rådgivningstjeneste for barn og unge baserer svarene sine på ideologi fremfor vitenskap og forskning.

Det skal ikke være slik at barn og unge må kontrollere om informasjonen fra Bufdir er korrekt, eller hvorvidt svarene er basert på fakta. Jeg har til gode å se at en voksen rådgivningstjeneste ville gitt et tilsvarende lite faktabasert svar. Dette er uholdbart!

Hvilken kvalitetssikring har ung.no i det materiellet som blir lagt ut på nettsidene sine? Hvordan skal vi kunne stole på at det ikke ligger andre svar på nettstedet som er ideologisk basert? Jeg er glad for at ung.no beklager at dette har skjedd og har valgt å slette svarene som er nevnt.

Men likevel lurer jeg på hvordan de kan sikre at dette ikke skjer igjen. Hvilke rutiner har de for å gjennomgå materiellet som ligger ute på nettsidene.

Når barn og unge i en sårbar alder stiller vanskelige spørsmål om kropp og seksualitet, og vi har et tilbud som i utgangspunktet er bra, er det trist at ung.no ikke klarer å levere et godt nok tilbud som baserer seg på vitenskap og forskning. Nå håper jeg ung.no skjerper sikkerhetsrutinene sine, og kvalitetssikrer materiellet før de velger å gi svar til barn og unge i en vanskelig situasjon.

ung.no,hadle rasmus bjuland,krfu