FRI: Bedehusmiljøene trenger å
...
FRI: Bedehusmiljøene trenger å bli satt fri fra den tvangstrøyen som tjenestedelingsprinsippet er, skriver Turid Merethe Tomren. Foto: Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Debatt
Tjenestedelingprinsippet strider mot Guds ord og må skrinlegges
Del
Gjennom studier av Bibelens grunntekst, originalspråk, samtidshistorie og kultur er det gode grunner for å konkludere med dette.

I debatten rundt kvinners rolle i forsamlingen får vi ofte presentert to alternativer.

  1. Vi står for Bibelens ord og er for tjenestedelingsprinsippet slik det blant annet er nedfelt i «Veiledningen fra ImF om menn og kvinners tjeneste», eller
  2. Vi ser bort fra Bibelens ord, inntar en «liberal» holdning, og lar kvinner ta leder og hyrderoller i forsamlingene.

Men – det finnes en annen mulighet som er omtrent fraværende i debatten, nemlig at tjenestedelingsprinsippet er i strid med Guds ord og derfor bør skrinlegges.

Gjennom studier av Bibelens grunntekst, originalspråk, samtidshistorie og kultur er det gode grunner for å konkludere slik, og det finnes mye dokumentasjon som forteller akkurat dette. Det er altså ikke slik at tjenestedelingsprinsippet er det eneste rette alternativet for en som ønsker å stå fast ved Bibelens ord. Det finnes gode og velbegrunnede alternativer.

Dessverre er dette en relativt godt skjult «hemmelighet» i bedehusmiljøene våre. Det er ikke-eksisterende både i forkynnelse og i skrift. På den måten blir det tradisjonelle synet opprettholdt, til tross for at det oppleves som meningsløst og vanskelig for mange på grasrota i bedehusland.

Bedehusmiljøene trenger å bli satt fri fra den tvangstrøyen som tjenestedelingsprinsippet er. ImF og de andre bedehusorganisasjonene bør ta innover seg de bibelstudiene som konkluderer med at tjenestedelingsprinsippet ikke er fra Gud. Så kan de skrinlegge dette prinsippet og samtidig holde Bibelens ord høyt. Det er det vi i bedehussammenhengene trenger at ledelsen gjør.

Heldigvis er det slik at Gud ikke er underlagt verdidokumentene fra ImF. Han utruster til tjeneste dem han vil, uten å spørre ImF først. Jeg tror det er det som nå skjer på Emblem bedehus.

Jeg kjenner ikke ImFs første kvinnelige eldste, men jeg har hørt henne tale, og jeg har hilst på henne. Inntrykket jeg sitter med er at bedre eldste kunne ingen forsamling få. Om jeg skulle velge en eldste jeg kunne ha tillit til, så var det nettopp en som henne.

Dersom det er sant det som skrives om denne saken, at mange forsamlinger unngår å etablere eldsteråd på grunn av tjenestedelingsprinsippet, så er det bare trist. Men jeg forstår det. Å skulle etablere et eldsteråd der bare menn kunne delta ville være utenkelig. Da er det bedre å la være.

Jeg håper ImFs ledelse forstår hvordan grasrota i bedehusland ser på dette og farer varsomt fram når de skal ha denne saken oppe til drøfting. Jeg støtter Emblem bedehus i valget, og mener det er helt i tråd med Bibelens ord. Det er ImF som sitter med avviket her.

Dersom noen lurer på hva jeg mener når jeg hevder at tjenestedelingsprinsippet ikke har støtte i Bibelen kan jeg anbefale et par bøker. «Why not women?» av Loren Cunningham og David Joel Hamilton er relativt lettlest og et godt sted å begynne for å sette seg inn i saken. En annen bok som går mer i dybden er «Paul and Gender» av Cynthia Long Westfall. Dette er bøker som har kraft i seg til å sette fanger fri. Les!