Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Feil, Knut Holter
Del
Skal Gud ha gitt sine løfter til en ikke eksisterende person? Dette er absurd.

Ifølge reportasjen i Dagen av 29.01 har professor Knut Holter sagt at hans tro er knyttet til Kristus og ikke til Abrahams, Isaks og Jakobs historisitet. Jeg synes at hans problemstilling er gal. Forfatterne til Det Nye Testamente ville vært uenige med Holter.

Om dette vitner Alfred Schmollers håndkonkordanse, som har nesten en hel side som viser til tekster som handler om Abraham. Og i alle disse tekster regnes Abraham for å være en person, som virkelig har eksistert.

Faktum er at Guds frelseplan begynner med Abraham (1. Mos, 12) og når sitt mål i Jesus Kristus. Abraham er Israel folks stamfar og de kristnes åndelige far. Israels utvelgelse og alle løftene som er knyttet til denne utvelgelse har sitt utgangspunkt i Abraham.

Skal Gud ha gitt sine løfter til en ikke eksisterende person? Dette er absurd. Vår Gud som er Israels Gud er historiens Gud, derfor er det viktig at Bibelen forteller om begivenheter som virkelig har funnet sted.

debatt,marian eigeles,gud,bibelen