RETT: Alle mennesker skal ha e
...
RETT: Alle mennesker skal ha en grunnleggende rett til å tro, og til å praktisere sin religion. Denne retten gjelder for alle mennesker, alle steder og for alle religioner, skriver Kjell Ingolf Ropstad. Bildet er fra en kirke i Teheran. Foto: Vahid Salemi, AP Photo/NTB scanpix
debatt
Forfølgelse av kristne er et stort problem
Del
Kristne rundt om i verden forfølges i enda større grad i dag enn i fjor. Det er kritisk, og et tema vi må snakke mye, mye mer om.

I store deler av verden blir kristne utsatt for forfølgelse og blir angrepet for å utøve sin tro. Hver time blir én kvinne voldtatt fordi hun er en kristen. Hver dag blir åtte kristne drept for sin tro, 40 kristne hjem brent eller ødelagt og ti kristne urettmessig­ fengslet. Daglig blir 26 kirker ­eller kristne bygninger angrepet.

Dette viser tall fra World Watch List 2020, som blir ­publisert av Åpne Dører. Undersøkelsen viser hvor i verden for­følgelsen av kristne er verst.

Kristne blir i store deler av verden blir utsatt for forfølgelse og blir angrepet for å utøve sin tro. Situasjonen for kristne mange steder i verden går fra vondt til verre. Det er svært bekymringsverdig.

Tallene er utrolig rystende. De gjør sterkt inntrykk på meg. De beskriver en virkelighet i store deler av verden der kristne er utsatt for forfølgelse og angrep – bare fordi de er kristne. Ingen mennesker burde utsettes for dette på grunn av sin tro.

Alle mennesker skal ha en grunnleggende rett til å tro, og til å praktisere sin religion. Denne retten gjelder for alle mennesker, alle steder og for alle religioner. For at alle typer undertrykking og forfølgelse skal bekjempes, må uretten frem i lyset.

Derfor er World Watch list så viktig. Den viser et sammensatt og komplekst bilde, der flere ­negative krefter virker sammen. Mange av landene på listen har mange år med krig og uro bak seg. I slike land er dessverre vold og usikkerhet en del av hverdagen for store deler av befolkningen. Rapporten viser at islamistisk terror er et globalt problem, som rammer kristne og andre over store deler av verden. I andre land blir kristne et mål for organiserte kriminelle, eller møter undertrykkelse fra autoritære stater.

Regjeringen har gitt arbeidet med tros- og livssynsfrihet et kraftig løft gjennom de senere år, og i 2019 viser anslagene at opp 90 millioner kroner ble benyttet til å gjennomføre tiltak på området. Til sammenligning var beløpet i 2013 ca. 10 mill. kroner. Dette omfatter også arbeidet med religiøse minoriteters rettigheter.

Blant de større tiltakene kan nevnes det viktige arbeidet kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter gjør på området i Midtøsten, der kristne er blant de særlig utsatte gruppene. Vi har også pekt ut noen satsningsland for dette arbeidet og utstyrt våre ambassader der med økte ressurser. Fremst av disse er Myanmar og Tyrkia.

World Watch List viser at denne innsatsen er mer nødvendig enn vi skulle ønske. Kristne rundt om i verden forfølges i enda større grad i dag enn i fjor. Det er kritisk, og et tema vi må snakke mye, mye mer om. Jeg vil derfor takke organisasjonene som løfter problemet med forfulgte kristne, for den viktige jobben dere gjør!

kjell ingolf ropstad,krf,forfulgte kristne,kristenforfølgelse,trosfrihet,debatt