SIGNAL: Hvilket signal gir Hån
...
SIGNAL: Hvilket signal gir Håndballforbundet ved sitt vedtak: Et kristent syn på samliv og seksualliv­ strider mot idrettens verdier, skriver Jon Kvalbein. På bildet ser vi Håndballforbundets general­sekretær Erik Langerud. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix
debatt
Boikott, livssyn og idrettens verdier
Del
Idrettsorganisasjonene bør tenke seg vel om før de gjør vedtak som splitter idretten på livssynsmessig og ideologisk grunnlag.

Norges Håndballforbund har vedtatt at de ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena fordi dette strider mot idrettens verdier. Flere vurderer nå å boikotte bruk av hallen. Personlig har jeg ingen tilknytning til Oslofjord Arena. Men jeg vil er opptatt av hvilke konsekvenser dette vil ha for forholdet mellom livssyn og idrett.

Boikotten er blitt begrunnet med at hallen eies av Brunstadstiftelsen, som har tilknytning til Brunstad Christian Church (BCC). BCC lærer at seksualdriften ikke er synd.

«Men seksuelt begjær utenom ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det Bibelen kaller «lyster» og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å leve ut urene seksuelle tanker, pornografi – og praktisere homofili».

Nå kan Bibelens sjette bud utdypes på ulike måter. Men det er ingen tvil om at kristen etikk forutsetter at det seksuelle samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne.

Nå er Brunstadstiftelsen en forretningsvirksomhet som ikke setter krav når det gjelder tro, livssyn eller etikk til institusjoner eller personer som leier eller bruker hallen. Man ønsker ingen diskriminering. Og ingen har satt fram anklager om at dette er skjedd.

Norges Håndballforbund har på sin nettside presentert sin visjon og sine verdier slik: «Norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom våre felles verdier som er gjeldende for norsk håndball på og utenom banen.»

Hva som er «våre felles verdier» er ikke spesifisert her. Men jeg antar at menneskerettighetenes idealer om tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet hører med.

Norsk håndball omfatter mange mennesker: Aktive utøvere i alle aldre, ledere og trenere, ansatte og frivillige, interesserte foreldre og tilskuere. Målet må være et idrettsfelleskap på tvers av ulikheter.

En SV-tilhenger spiller på lag med en som stemmer Frp. En svart med en hvit. En muslim med en jøde. En human-etiker med en kristen.

Her er rom for de som vil holde seg til Bibelens lære om sex og samliv og for tilhengere av Fri som vil at alle slags samlivsformer og seksuell praksis som er basert på «samtykke» skal aksepteres og likestilles. Er ikke dette en av idrettens viktigste verdier: At ulike syn ikke skal være til hinder for at vi driver idrett sammen?

Men hvilket signal gir Håndballforbundet ved sitt vedtak: Et kristent syn på samliv og seksualliv strider mot idrettens verdier! Ønsker Håndballforbundet å stille alle aktive og støttespillere på valg, slik at de må velge det ene eller det andre? Da har Håndballforbundet inntatt en diskriminerende holdning på livssynsmessig grunnlag. Hensynet til tankefrihet og religionsfrihet er satt til side.

Hva blir så følgene dersom folk ikke vil benytte seg av en forretningsmulighet fordi man ikke liker eierens livssyn? I Norge har vi ønsket å verne om et tolerant samfunn. Kristne slutter ikke å handle i en butikk fordi eieren er ateist eller lever i likekjønnet samliv.

Skal vi nå akseptere boikott mot å leie et lokale som eies av pinsevenner, fordi man ikke liker deres tro? Skal vi boikotte en tannlege fordi hun er muslim?

Antisemittismen i mellomkrigstidens Tyskland startet med boikottiltak mot jødene. Dersom boikott blir anerkjent til bruk imot dem man ikke deler livssyn med, kan denne holdningen spre seg videre som pressmiddel mot dem man er uenig med av politiske grunner.

Idrettsorganisasjonene bør tenke seg vel om før de gjør vedtak som splitter idretten på livssynsmessig og ideologisk grunnlag.

idrett,sport,debatt,jon kvalbein