Beinhardt regime: Iran er uten
...
Beinhardt regime: Iran er uten tvil den største destabiliserende faktoren i Midtøsten og den største drivkraften for terror gjennom finansiering, trening og våpenleveranse. Ayatollah Ali Khamenei uttalte at Israel er en «kreftsvulst» som må fjernes fra regionen. Allikevel blir Norge bidragsyter til et av de verste regimene i Midtøsten. Foto: AP / NTB scanpix
Debatt
Norges støtte til Iran
Del
Det etterlyses en langt klarere norsk utenrikspolitikk ovenfor et diktatur som dreper sine egne, truer hele regionen og vil utradere hjemlandet for det jødiske folk!

Siden den arabiske vår/vinter har et geopolitisk jordskjelv rammet Midtøsten, stater som Irak, Syria og Libya har blitt tvunget i kne. Ingen vet hva som rent politisk ligger foran oss i et område som befinner seg i en støpeskje. En positiv del av utviklingen er at flere og flere arabiske stater ser til Israel som en partner og kanskje enda mer som en garantist for at prestestyret i Iran ikke får atomvåpen.

Midt i rystelsene som har funnet sted i Midtøsten har Iran utvidet sitt fotfeste utover i regionen. De har lykkes med sin ekspansjon gjennom Irak, Syria, Libanon og like til Middelhavet og Israels grenser. I Irak er de sterkt tilstedeværende gjennom ulike militser, i Syria har de bygd opp militærbaser og i Libanon har de kontroll gjennom Hizbollah. I Yemen er de til stede gjennom Houti-militsen.

Iran er uten tvil den største destabiliserende faktoren i Midtøsten og den største drivkraften for terror gjennom finansiering, trening og våpenleveranse. Landet er også et beinhardt regime ovenfor ulike minoriteter. I november ble mellom 1000 og 1500 sivile demonstranter drept, mange flere ble skadet og arrestert.

Regimets ledere har gang på gang annonsert at Israel skal utslettes. Ayatollah Ali Khamenei uttalte at Israel er en «kreftsvulst» som må fjernes fra regionen. Til alt overmål finner man en klokke i hovedstaden Teheran som teller ned til år 2040, et tidspunkt hvor Israel skal være utslettet. Slike trusler er helt klart i strid med FN-pakten der de rettes mot et annet medlemsland.

Det internasjonale samfunnet burde derfor ekskludert Iran fra FN all den tid deres trusler mot Israel fortsetter å gjalle ut over Midtøsten. Gjennom Hizbollah har de i dag mellom 150- og 200.000 raketter i Libanon som kan brukes mot Israel.

I 2015 inngikk USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland atomavtalen med Iran. Den ville i beste fall utsatt Irans prosjekt fra å bli en atommakt. Gjennom avtalen fikk de tilgang til å bruke det globale finanssystemet for handel og kunne fortsette salg av olje til det internasjonale markedet.

Landet fikk gjennom avtalen frigjort 100 milliarder amerikanske dollar i midler som frem til da hadde vært frosset. Dette gav selvsagt en betydelig boost inn i det iranske regimet. Iran bruker ressurser for å bygge sin ekspansjonspolitikk i Midtøsten. Derfor har det både i 2018 og 2019 blitt holdt demonstrasjoner i Iran hvor det ropes: «Død over Palestina», «Nei til Gaza og nei til Libanon. Tenk på oss her i Iran».

I mai 2018 brøt USA med atomavtalen og gjeninnførte sanksjonene mot Iran. For å kompensere for og omgå de amerikanske sanksjonene annonserte EU 28. juni 2019 at INSTEX systemet var iverksatt.

Dette for at europeiske selskap kunne fortsette handel med Iran. 29. november ble det kunngjort at Finland, Belgia, Danmark, Nederland, Sverige og Norge også ville slutte seg til INSTEX-mekanismen. Dette skjedde samtidig med at hundrevis av sivile demonstranter ble drept i Iran.

Norge blir med dette en bidragsyter til et av de verste regimene i Midtøsten. Dette er av selvsagte årsaker en tragedie og et svik mot Midtøstens innbyggere og mot de verdier vårt eget land er tuftet på.

Det etterlyses en langt klarere norsk utenrikspolitikk ovenfor et diktatur som dreper sine egne, truer hele regionen og vil utradere hjemlandet for det jødiske folk!

Dag Øyvind Juliussen, direktør ICEJ Norge Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

dag øyvind juliussen,iran,israelkommentar,den arabiske våren,ayatolla ali khamenei