EMBLEM: Vi på Emblem forventer
...
EMBLEM: Vi på Emblem forventer ikke at alle er enige i våre vedtak, men det bør være et minimumskrav å sjekke fakta før man går til så sterke angrep på kristne søsken, skriver Arild Ove Halås. Foto: Google Maps
Debatt
Kvinnelige eldste i Emblem bedehusforsamling
Del
Her diktes det opp en virkelighet som ikke eksisterer, og vi tillegges synspunkter vi ikke har.

Emblem bedehusforsamling på Sunnmøre vedtok i september å innføre eldsteråd hvor både menn og kvinner kan være medlemmer. Dette ble gjort etter en prosess som vi brukte nesten to år på å gjennomføre. En svært grundig prosess som ga medlemmene rikelig tid til å komme frem med sine tanker.

Etter at Dagen omtalte dette har det vært litt skriving både i Dagen og på sosiale medier. Det har ikke vært mange som har skrevet, og så vidt jeg kan se få som er aktive i ImF. Men noe av det som skrives (og så deles videre på sosiale medier) er så unyansert at jeg opplever det vanskelig å ikke kommentere det.

De fleste skjønner at i et kort intervju som en del av en avisartikkel så kan man ikke få frem alle sider ved en så lang og grundig prosess. Det er mange argumenter og vurderinger som ligger bak, uten at det kommer frem i avisen.

To som ikke reflekterer over dette er Dagens nåværende og tidligere redaktør. Dagens redaktør kritiserer på lederplass argumentasjonen som ligger bak vårt vedtak, uten å kjenne denne, og han har heller ikke tatt kontakt for å få vite mer om saken.

Lengst går likevel Dagens tidligere redaktør Johannes Kleppa. Han kjenner heller ikke saken annet enn fra avisen, men på den bakgrunn slår han fast at jeg som styreleder og vår forsamling uten bibelsk begrunnelse har bøyd kne for mennesketanken og former vår teologi etter det som til enhver tid er flertallets synspunkt og meninger. På den måten splitter vi bedehusbevegelsen, hevdes det. Her diktes det opp en virkelighet som ikke eksisterer, og vi tillegges synspunkter vi ikke har.

Vi på Emblem forventer ikke at alle er enige i våre vedtak, men det bør være et minimumskrav å sjekke fakta før man går til så sterke angrep på kristne søsken.

Gjennom en to år lang prosess har altså vi i Emblem bedehusforsamling arbeidet med saken. Vi har selvsagt hatt fokus på spørsmålet om hva Bibelen sier om kvinnelig eldste.

Vi har som forsamling et bibelsyn hvor vi holder fast på Bibelen som Guds ord og apostlenes gudgitte autoritet. Vi vet at bibeltro kristne kommer til ulike svar i spørsmålet om kvinners eldstetjeneste. Det er nok å henvise til henholdsvis Normisjon og ImF. Argumentene for begge syn er kjente for alle som vil sette seg inn i disse. Begge disse teologiske argumentasjonsrekkene danner bakgrunnen for vårt vedtak. Vi har konkludert med at dette er et spørsmål hvor bibeltro kristne kan komme til ulike konklusjoner.

ImF erkjenner i sin veiledning om spørsmålet at det finnes ulike syn internt i vår organisasjon. Utfordringen er hvordan vi i praksis skal håndtere disse to standpunktene.

Spørsmålet om kvinnelige eldste er et viktig bibelsk spørsmål som vi ikke har tatt lett på. Men det er ikke et etisk spørsmål som handler om synd/ikke synd. Det er heller ikke et frelsesspørsmål som handler om frelse/fortapelse. Og det er ikke et spørsmål som trenger å ha med «liberalt» eller «konservativt» bibelsyn. Det er et ordningsspørsmål som bibeltro kristne kan vurdere ulikt og likevel stå skulder ved skulder i kampen for Guds ords autoritet i vår tid. Det er faktisk ikke slik at om vi nå sier ja til kvinnelige eldste, så vil vi noen dager senere sier ja til homofilt samlevende som åndelige ledere.

Spørsmålet om kvinner kan inneha en eldstefunksjon er et krevende spørsmål som skal behandles med respekt både ovenfor Guds ord og hverandre. Mange bedehusforsamlinger har alt for lenge latt være å få på plass et tydelig åndelig lederskap, i frykt for sprengkraften som ligger i nettopp dette spørsmålet. Når vi ser de sterke ord som blir brukt i debatten er det på mange måter forståelig. Samtidig hemmer det arbeidet i bedehus og gjør oss mindre rustet til å møte de utfordringer som faktisk handler om menneskers frelse eller fortapelse.

Kleppa sin påstand om at å åpne ulike funksjoner for kvinner (også eldstefunksjonen) undergraver det åndelige lederskapet i bedehusene, vil jeg på det sterkeste ta avstand fra.

Jeg er stolt og glad over å tilhøre Emblem bedehusforsamling. En forsamling som holder Bibelen som Guds ord høyt og som ønsker å stå fast på det ordet sier. En forsamling som er opptatt av at Bibelen skal være vår rettesnor for liv og lære. En forsamling som har klart å finne en god og samlende vei i et krevende spørsmål.

emblem bedehusforsamling,emblem bedehus,arild ove halås,imf,indremisjonsforbundet