Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Mer bibel og evangelisering
Del
Ute i verden er det kirker som tror på Bibelen som vokser.

Billy Graham ble spurt av CNN i forbindelse med sin 80-årsdag hvilket råd han ville gi dagens menighet. Da svarte han ved å nevne 4 punkter:

1. At menigheten gjenoppdager det fulle bibelske budskap, og vender tilbake til hele Bibelen.

2. Evangelisering må få første prioritet i menighetens liv. En tilfeldig sjekk i NT viser at slik var det i den første menighet. Vestens kristendom trenger å forlate den kristendom som bare vil servere de trofaste. Vi kalles til å gjøre disipler av de som ikke tror!

3. Skift til metoder som fungerer for ufrelste. Herren kaller oss som han kalte Peter til å forlate det trygge, følge ham og gå nye veier, for at folk kan bli frelst.

4. En fullstendig avhengighet av Gud.

Det er utrolig at en person som da var 80 år kunne gi slike offensive og aktuelle råd. De samme rådene kunne svært godt ha vært gitt ved inngangen til dette året. Så var da også Billy Graham en Gud-benådet tjener av svært stort format.

Kjernen i Grahams råd er å stå opp for Bibelens budskap og prioritere de kirkefremmede slik at de kan bli frelst.

Ute i verden er det kirker som tror på Bibelen som vokser. De står for en klassisk kristendomsforståelse og en klar, evangelisk forkynnelse.

Om en har en teologi og praksis der alle i utgangspunktet er Guds barn, og at det ikke finnes fortapelse, vil det prege både forkynnelsen og brannen til å nå ikke-kristne. Da er det jo ikke så viktig – alle er jo Guds barn og kommer til Himmelen.

Dersom vi ser på de ufrelste med Guds øyne, vil vi gjøre en innsats for og nå dem og vinne dem for Guds rike. Misjonsbefalingen er vår instruks.

Tenk gjerne gjennom Billy Grahams fire punkter. De står seg godt mer enn 20 år etter at de ble gitt til journalisten i den store TV-kanalen – CNN.

Mer Bibel og evangelisering i 2020!

sten sørensen,bibelen,evangelisering,billy graham,bibel