En folkemengde ser på at armen
...
En folkemengde ser på at armenere blir hengt. Foto: Armenian National Institute
Debatt
Skammelig overfor Armenia
Del
Norge, landet som deler ut Nobels Fredspris og er stolt av å bidra til å skape fred i verden, støtter indirekte det tyrkiske narrativet om at folkemordet ikke fant sted.

Tirsdag 17. desember stod en artikkel om Norges forhold til anerkjennelse av folkemordet på armenerne under tittelen «Norge må erkjenne folkemordet» på trykk i denne avisen. Det som kommer fram under avsnittene om Norges mangel på anerkjennelse av folkemordet viser med tydelighet at Norge ikke har turt å røre ved dette temaet på over hundre år.

Norge har fostret to av Armenias store helter. Nansen, som reddet titusener av armenere som med nød og neppe overlevde folkemordet med sine Nansenpass og misjonæren Bodil Biørn som tok seg av et stort antall barn hvis foreldre ble slaktet av ottomanerne.

Det er full konsensus i de seriøse forskermiljøene i verden om at folkemordet på armenerne skal defineres som et folkemord. Dette var et folkemord etter oppskriften. Rafael Lemkin, arkitekten bak FNs folkemordkonvensjon av 1948, brukte faktisk det armenske folkemord som utgangspunkt for konvensjonen som ble anerkjent av samtlige medlemsland det samme året.

Det er og blir en stor skam at Norges myndigheter unngår enhver diskusjon om denne saken. Saken har for øvrig blitt aktualisert i og med at både Representantenes Hus og Senatet i USA nylig har anerkjent det faktum at folkemordet på armenerne fant sted.

Christian Tybring-Gjedde uttaler seg i nevnte artikkel om at en anerkjennelse av folkemordet er en krevende sak og at USAs anerkjennelse kommer på feil tidspunkt. Jeg mener at han har svake argumenter for å unngå en anerkjennelse av de faktiske forhold. Når han påstår at timingen er dårlig må det være på sin plass å spørre ham:

Når er timingen for en anerkjennelse av folkemordet på armenerne god og riktig? Timingen har tydeligvis vært ansett som dårlig siden slutten av 1. verdenskrig. At han da også påstår at det forverrer samarbeidet i Nato hvis Norge erkjenner historiske fakta kan man rett og slett ikke ta seriøst.

Til opplysning har de store Nato-landene og en rekke andre land formelt erkjent folkemordet, og Tyrkia er fortsatt med i Nato. USA; Canada, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxembourg, Hellas, Portugal, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Tyskland har alle vedtatt at ja det dreier seg om folkemord. Så mener Tybring-Gjedde at Norge ikke kan gjøre det fordi da svekker vi Nato?

Tybring-Gjedde nevner også et dette ikke er svart-hvitt. Til Tybring-Gjeddes orientering: Et folkemord er svart-hvitt. I likhet med det jødiske holocaust finnes det ingen formildende versjon av det som ofrene ble utsatt for. Den eneste grunnen til at det armenske blir diskutert er Tyrkias omskriving av historien, det enorme propagandamaskineriet de setter i verk hver gang et land anerkjenner folkemordet og hvordan de lærer opp generasjon etter generasjon til å avsky armenere fordi de lyver om det såkalte folkemordet.

At 1,5 millioner armenere ble slaktet ned, at Tyrkia overtok alt armenerne eide inkludert 90 prosent av landområdet Armenia ble tilkjent under fredsavtalen i Sevres etter 1. verdenskrig, synes ikke å bety noe for norske myndigheter.

Petter Eide (SV) påstår i samme artikkel at SV er for anerkjennelse. Fint, men jeg må si at jeg ikke er imponert over innsatsen dere viser for å få dette gjort. Kanskje på tide å gjøre noe aktivt på Stortinget.

Norge, landet som deler ut Nobels Fredspris og er stolt av å bidra til å skape fred i verden støtter indirekte det tyrkiske narrativet om at folkemordet ikke fant sted. Det er altså ingen tvil om at det skjedde. Hva er som er så vanskelig med å støtte de historiske fakta et helt forskermiljø, titusenvis av dokumenter og vitneutsagn beviser?

Er vi så feige at vi som snart det eneste Nato-landet ikke vil støtte et folk som lider under forfalskninger av en blodig historie og som i tillegg blir beskyldt for å være løgnere og banditter av både den jevne tyrker og de tyrkiske myndighetene?

armenia,det armenske folkemordet,folkemord,sven erik rise