DIAKONALT: Julaften er dagen f
...
DIAKONALT: Julaften er dagen for fest og feiring: Gud er kommet nær. Men implisitt i dette ligger det et diakonalt oppdrag om å forsterke tegnene på Guds tilstedeværelse i vår verden og i våre lokalsamfunn, skriver Andreas Andersen. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
debatt
På jorda som i himmelen?
Del
Vårt oppdrag er å være Jesu kropp i verden og videreføre hans virke på jorden, og vi oppfordres derfor til å stå opp for de marginaliserte og tilsidesatte og være endringsagenter for bedre liv og framtid for de aller mest sårbare.

Ordet ble menneske. Gud selv kom til jorden og ble et menneske med kjøtt og blod. På samme måte som Gud ble nær gjennom Jesus, skal Jesu fortsatte arbeid inkarneres i kjærlighetsgjerninger til beste for sårbare og utsatte mennesker. Troen blir ikledd kjøtt og blod, hender og føtter. Det er diakoni. Dette er Misjonsalliansens oppdrag.

Misjonsalliansen går inn i 2020 med en ny visjon. Den gjenspeiler den drømmen som driver oss i alt vårt arbeid. På jorda som i himmelen tilkjennegir hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvilken retning og tilhørighet som er viktig for oss. Vi identifiserer oss med Mesterens egen bønn for livet her og nå.

Himmel møter jord. Gud blir menneske, og inkarnasjonens mysterium gir håp og framtid for en verden i mørket. Når vi også denne julehøytiden spiser god mat, opplever varme fellesskap og synger de kjære sangene, bør vi samtidig lytte til det nærgående spørsmålet: Er Jesu visjon, «på jorden slik som i himmelen», oppfylt? Er jorden deilig?

For noen uker siden var vi med på å arrangere Rettferdskonferansen 2019 i Storsalen i Oslo. Ken Wytsma, hovedpastor i Village Church i Beaverton i Oregon og grunnlegger av The Justice Conference, var sammen med oss denne dagen. Han er opptatt av sammenhengen mellom rettferdighetsarbeid og forholdet vårt til Gud.

Rettferdighet er helt grunnleggende for vår forståelse av hvem Gud er og for vår evne til å reflektere Guds rike, sier han. Vi tror at Guds mål for denne verden ennå ikke er oppfylt, og vi oppfordres til å gjøre noe med det.

Julaften er dagen for fest og feiring: Gud er kommet nær. Men implisitt i dette ligger det et diakonalt oppdrag om å forsterke tegnene på Guds tilstedeværelse i vår verden og i våre lokalsamfunn.

Misjonsalliansen driver ikke veldedighet, og vi deler ikke ut milde gaver. Vi arbeider for at mennesker skal kunne leve et verdig liv og kunne brødfø seg og familien sin. Derfor arbeider vi for å hjelpe mennesker til å få arbeid og inntekt. Mange av våre samarbeidsland har en ung befolkning og generelt høy arbeidsledighet. For at disse landene skal få til bærekraftig utvikling er det avgjørende at ikke minst ungdom og unge voksne får arbeid og inntekt. Dette tror vi på, og dette arbeider vi for gjennom samfunnsutvikling, mikrofinans og næringsutvikling.

Vi blir opprørte når mennesker blir fratatt verdighet og når menneskeliv krenkes. Det skjer også i Norge. Arne Viste deltok på Rettferdskonferansen i november der han fortalte om sitt engasjement for ureturnerbare papirløse mennesker og om bemanningsbyrået Plog AS som har gitt jobb til mange titalls papirløse.

På torsdag i forrige uke felte Tingretten dom om fengsel og bot for biskop emeritus Gunnar Stålsett, som i 14 år hadde gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker. Disse to minner oss om verdiene våre, og de representerer en viktig og nødvendig profetisk stemme for det enkelte menneskets verdighet og liv.

Vårt oppdrag er å være Jesu kropp i verden og videreføre hans virke på jorden, og vi oppfordres derfor til å stå opp for de marginaliserte og tilsidesatte og være endringsagenter for bedre liv og framtid for de aller mest sårbare.

Hvert menneske er født med en rekke forutsetninger for livet. Er du født i Norge har du noen, er du født i Liberia har du andre. På jorda som i himmelen betyr for oss å skape vekstvilkår for ethvert menneske, hvor det enn bor, slik at det får utfolde seg i trygge rammer til å bli det potensialet Gud mente for oss.

En dag skal alle ting bli nye, en dag skal vi se himmelen på jorden. I mellomtiden har vi fått bruksanvisningen til å skape litt himmel på jorden der vi er.

Julen introduserer det håpet som vi eksisterer for å spre: Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. Jes 40, 5

andreas andersen,misjonsalliansen,debatt,himmelen,bibelen