Illustrasjonsfoto: Berit Roald
...
Illustrasjonsfoto: Berit Roald, NTB scanpix
debatt
Innsnevret handlingsrom?
Del
Nå virker det som at rommet for å praktisere læregrunnlaget vil snevres inn.

Flere kristne institusjoner får kritikk på grunn av sine verdidokument. Dette gjelder for eksempel høyskolen NLA og en rekke kristne friskoler. Det som kritiseres er at verdidokumentene setter krav til ansattes samlivsform. Dette er for øvrig langt fra det eneste området hvor det settes forventninger til ansatte, men det er dette temaet kritikerne er opptatt av, hovedsakelig i lys av homofiles rettigheter.

Selv om verdidokumentene ikke har legning som hovedtema, får det konsekvenser når det står at ekteskap mellom mann og kvinne er den aktuelle samlivsformen.

Kristne Friskolers Forbund (KFF) organiserer nesten alle friskoler godkjent på kristent grunnlag. Ikke alle, men et flertall av disse eies av organisasjoner eller kirkesamfunn som lærer at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

Det er forhåpentligvis ikke overraskende at trossamfunn i sine sammenhenger ønsker et samsvar mellom liv og lære. Slike krav er selvsagt i de fleste sammenhenger hvor organisasjoner står for spesielle holdninger, meninger eller forventinger om atferd.

KFF gir medlemmene råd blant annet om tilsetting. Vi baserer oss på at lovgivningen skal følges. Vi mener det ikke er tillatt å forskjellsbehandle på grunnlag av legning. Det er heller ikke noe skolene ønsker.

Det er imidlertid tillatt å ta hensyn til samlivsform når det er saklig og nødvendig for å oppnå formålet for virksomheten, og ikke uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles, slik loven forutsetter.

All tilsetting handler om forskjellsbehandling. Det kreves at kristne skoler synliggjør sitt verdigrunnlag ved godkjenning. Vi mener at skolene må kunne bruke det lovfestete handlingsrommet ved tilsetting når det handler om å formidle skolens verdigrunnlag i undervisning og i andre sammenhenger på skolen. Verdigrunnlaget formidles ikke bare i religionsfag, men i andre fag og sammenhenger også.

Det er tankevekkende at samfunnet tillot noen foreldre å bryte ut av gjeldende samfunnsordning på 1860-tallet ved å starte egne skoler fordi man mente at Den norske kirke brøt med læregrunnlaget. Deretter dannet de eget trossamfunn, og disse skolene finnes fortsatt.

Nå virker det som at rommet for å praktisere læregrunnlaget vil snevres inn.

debatt,jan erik sundby,verdidokument,homofili,kff,kristne friskolers forbund