Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Oppgjør med moskeene
Del
Hva er forskjellen på de som skrev «Oppgjør med kirken» og de som i dag fronter SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge)? 

En av mine hobbyer er av og til å besøke bruktbokhandlere. Der kan man få seg noen godbiter av klassikere til en billig penge. Noe annet som er interessant er å finne bøker med samfunnsdebatten fra den tiden de er skrevet. For en stund siden fant jeg en bok med tittelen «Oppgjør med kirken».

De som skulle ta et oppgjør med kirken var da ikke en pøbelflokk på ytterste høyre eller venstre siden i norsk politikk. Boka ble utgitt på PAX forlag i 1976. Boka er på 286 sider, og siste side er et utmeldingsskjema for utmelding fra statskirken.

Nest siste side er veiledning for utmelding og det påpekes at det er viktig å melde seg ut. Redaktøren av boka heter Haftor Viestad. Boka har en rekke kapitler skrevet av Viestad selv, Kristian Horn, Levi Fragell med flere. De fleste av kapittelskriverne er tilknyttet Humanetisk forbund. Horn var grunnlegger av Human-Etisk forbund.

I boka er et intervju med Horn der Horn refereres på at: Jeg er ikke i tvil om at kirken har vært en av den mest uheldige hemsko for den moralske utviklingen har i landet. Bortsett fra at kirken og dens bibel har en meget lav moral, så har kirken ved sitt påholdne og dogmatiske livssynsmonopol i stor grad forhindret folk i å lære å tenke og vurdere selv i moralsk og livssynsmessig sammenheng. Litt lenger ut påpeker Horn at kristne lett blir et bytte for smusslitteratur, reklame, billige idealer og egne drifter.

Så hvordan har det gått, 40 år senere? Det kanskje nødvendig å påpeke ovenfor humanetikere at det ikke er kristne eller kirken som har etablert Tv-serier som Paradise hotel eller drifter pornonettsteder?

Et påtrengende spørsmål når jeg leser boka i 2019 er: Hva er forskjellen på de som skrev «Oppgjør med kirken» og de som i dag fronter SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge)?

Bortsett fra at humanetikerne er noe penere i språket. Det er ikke måte på hva kirke og kristendommen har skylden for, ifølge Viestad, Horn, Fragell og co, ­enten vi snakker om sex, kvinnesyn, nazisme eller misjonering. At Europa innenfor ­Viestad og Horns levetid opplevde en altomfattende sivilisasjonskollaps både i øst og vest, der hvilken som helst kirke og det kristne livssyn var minst skyldig, ­nevnes ikke.

Det er to ting som foranlediget dette innlegget. Det ene er debatten om kinofilmen Disco. Levi Fragell, som er en nestor innen HEF her til lands, har gjentatte ganger etterspurt konservative kirkeledere og frikirkeledere til å ta del i hans motstand mot karismatiske kristenmiljøer. Fragell har åpenbart glemt sin egen historie.

Hvordan kan han forvente at det han har vært med på angripe og stigmatisere gjennom to generasjoner skal slutte seg til hans egen kritikk, på hans egne premisser? For de og det Fragell og co. tok oppgjør med var nettopp de konservative han i dag etterlyser i sin motstand mot vekkelsesbevegelser.

Jeg har selv stått opp mot «kristenkapitalisme» og betalt en viss pris for det. Men når jeg har utfordret Fragell på å vende det samme søkelys inn mot sekulære organisasjoner blir jeg møtt med en kald skulder, nettopp fra Fragell.

Det andre er en undersøkelse som viser at tilknytning til kristent organisasjonsarbeid reduserer jobbsjanser (Dagen 15/11.19).

Det er forøvrig med noe forundring jeg ser at Fragell og Didrik Søderlind blir presentert som religionskritikere i Dagen. Jeg er nokså usikker på om medlemmer i et etikksamfunn uten synlige forpliktende retningslinjer for moral skal være skikket til religionskritikk.

Da kan enhver smykke seg med tittelen: religionskritiker. Man finner mengdevis av dem i debattspaltene på internett.

Jeg tviler på at Fragell og co noen gang vil komme med boka «Oppgjør med moskeen».

Så kan enhver tenke seg hvilke reaksjoner det ville blitt dersom man i dag våget å påstå at islam/Koranen er demoraliserende for det norske samfunn.

debatt,islam,muslimer,human-etisk forbund,porno,levi fragell,kristian horn,koranen