Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Ydmyke kristne, eller kristen nestekjærlighet og medfølelse
Del
Heldigvis finnes det organiserte kristne mennesker som engasjerer seg og mange av dem tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt.

Erling Thu skrev i Dagen 29. oktober: «Det kristne synet på mennesket, som skapt i Guds bilete og med ibuande verdi, blir snakka ned og motarbeidd frå mange hald. Kampen om menneskeverdet ligg i botn for striden rundt abort, dødshjelp, eutanasi, surrogati og bioetikk.»

Med dette utsagnet brukes blant annet kristendommen som et forsvar mot frivillig, selvbestemt dødshjelp til syke i en terminalfase, til syke som ikke kan helbredes, til syke som så blir overlatt til seg selv med sin angst, sine smerter og lidelser. Vi må tåle lidelse i alle faser av livet. Muligens aksepterer Thu at pasienten legges i koma?

Det er stor enighet om at vi må sikre en eldreomsorg med god bemanning på sykehjem og meningsfylte aktivitetstilbud til de eldre. Foreningen Retten til en verdig død, mener også at pasientene selvsagt må få en så god livskvalitet som mulig, så lenge som mulig – hjemme eller i institusjon.

Og skal vi lykkes med det, må vi få et mer enhetlig og likeverdig tilbud over hele landet, og det krever fornyet satsing. Vi må samle kunnskap og erfaringer. Derfor kan det være lurt å høste erfaringer fra andre land.

I forskning.no 2013 skriver journalist Ida Korneliussen at norsk helsepersonell ikke gir nok smertelindrende medisiner. Frykt for anklager om aktiv dødshjelp kan være en årsak. Alt for mange har unødvendig store smerter ved slutten av livet, ifølge forsker Simen A. Steindal ved Diakonhjemmet høyskole. 42.000 mennesker dør hvert år, og 4200 personer får ikke adekvat smertebehandling.

Ellers er det i Norge aksept hos helsepersonale om at hvis pasienten er døende, kan en lege i praksis gi dødelig dose uten særlig grunn til å frykte straff, uttalte legen Morten Horn under en debatt i Oslo. Er det egentlig etisk forsvarlig?

Spørsmålet om dødshjelp blir ofte forvansket, og jeg vil derfor peke på at det ikke handler om at leger skal ta liv uten at det er mennesker med en progressiv, ikke helbredelig sykdom rett til å få tilgang til en medisin som de selv kan innta når – og om – de vil!

I Belgia konkluderer professor ved Vrije Universitetet, Jan L. Bernheim, med at legalisering av dødshjelp har bidratt til å forbedre den palliative pleien. Omvendt førte et velutviklet nettverk den palliative etablerte pleien til at legeassistert dødshjelp ble mer akseptert. Og det var pasientene som tjente på dette.

Heldigvis finnes det organiserte kristne mennesker som engasjerer seg og mange av dem tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt. Her vil jeg derfor presentere en australsk organisasjon som består av kristne mennesker som ønsker voluntær eutanasi.

Foreningen Christians supporting choice for Voluntary Euthanasia består av engasjerte kristne som støtter voluntær eutanasi, og de hevder at det er i overensstemmelse med Jesus sitt budskap om nestekjærlighet.

Foreningen skriver på sine hjemmesider at det ironisk nok er det i hovedsak motstand fra kristne i de fundamentale kirkene som er deres utfordring. Etter foreningens oppfatning er disse kirkenes dogmatiske tilnærming forstyrrende for deres arbeid, men de vil arbeide for å nøytralisere dette. Mange moderat kristne fra alle kirkesamfunn og støtter opp om foreningens arbeid.

Foreningen sier på sine hjemmesider at den er en økumenisk gruppe bestående av katolikker, anglikanere, lutheraner, baptister og andre kristne kirker, også Jehovas vitner og andre kirkesamfunn.

Organisasjonen konkluderer slik: Alle som lider uutholdelig i en håpløs terminal fase bør ha rett til å velge en rask, fredfull og verdig død om det er deres siste ønske. Å nekte dem det er å benekte kristen nestekjærlighet og medfølelse.

Slik kan visjonen til Foreningen Retten til en verdig død realiseres. Visjonen er at legevitenskap og sykepleie i positivt samspill med etikere og lovgivere kan skape et samfunn hvor alle mennesker kan gå døden i møte med visshet om at det vil åpnes en vei ut av meningsløs lidelse når dette er vårt høyeste ønske.

debatt,forningen retten til en verdig død,retten til en verdig død,eutanasi,dødshjelp,aktiv dødshjelp,erling thu,bioetikk,ole peder kjelstadli