KIRKEN: De som jobber i kirken
...
KIRKEN: De som jobber i kirken er nå i gang med høysesongen, og de har liten grunn til å være nervøse for møtet med mennesker de aldri har sett før. Statistikken tyder på at de fleste kirkeansatte kommer til å overgå forventningene, skriver Trygve W. Jordheim.
 Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
debatt
Det er tid for å knuse fordommer
Del
Å jobbe i kirken er litt som å komme fra Bærum: 
Det er lett å overraske positivt.

Advent og jul er høysesong for folkekirken, både når det gjelder gudstjenester, kulturliv og kontakt med skoler og barnehager. I dette ligger en kjempemulighet til å gi folk gode opplevelser og positive overraskelser.

Forskjellige undersøkelser om nordmenns holdninger til kirken tyder på at mange ikke er helt enige med seg selv. Opplevelsen deres av Den norske kirke (uten ytterligere spesifikasjon) er betydelig mer negativ enn den tilbakemeldingen de gir på møter med ansatte i den lokale menigheten.

I den siste innbyggerundersøkelsen der Den norske kirke var med (Difi 2015), scoret kirkelig ansatte 89 av 100 poeng på å møte enkeltmennesker med respekt. Samme score gjaldt på imøtekommenhet. På gjennomføring av vielser, begravelser, dåp, konfirmasjon og gudstjenester lå scoren mellom 83 og 87 poeng – alt godt innenfor kategorien «svært fornøyd».

Med andre ord: Et menneske som er i direkte kontakt med kirken for første gang på en stund, vil med stor sannsynlighet sitte igjen med et mer positivt bilde av den etterpå.

Begrepet «fordommer» brukes om mye forskjellig, også om kvalifiserte oppfatninger av «negativ» valør. Men når det gjelder kirken er det veldig ofte snakk om fordommer i ordets rette betydning, nemlig forhåndsmeninger (Bokmålsordboka, Universitetet i Bergen/Språkrådet). En forhåndsmening kjennetegnes ved at den ikke er basert på fakta eller førstehåndskjennskap, og derfor lever den også farlig i møte med erfaringer fra virkeligheten.

En del av dem som oppsøker kirken i advent og jul, vil ha forhåndsmeninger (eller utdaterte meninger) om Den norske kirke. Avviket mellom avstandsoppfatningene av kirken og de rapporterte «brukeropplevelsene» peker i retning av at mange vil få disse utfordret og forandret.

De som jobber i kirken er nå i gang med høysesongen, og de har liten grunn til å være nervøse for møtet med mennesker de aldri har sett før. Statistikken tyder på at de fleste kirkeansatte kommer til å overgå forventningene.

Selv er jeg oppvokst i Bærum og har derfor god erfaring med lave forventninger. Rundt om i landet finnes det mange som tror at alle fra Bærum er ekle og arrogante, og med det utgangspunktet er det jo nesten umulig for meg å skuffe noen. Selv med en middels sympatisk og under gjennomsnittet pastoral fremferd har jeg ved mange anledninger gitt hjembygda et langt mer positivt image.

Vi fra Bærum møter nok langt lavere forventninger enn prester, kateketer, diakoner, kirkemusikere, gravplassarbeidere eller kontoransatte i kirken. Men parallellen er der likevel: Å overraske positivt ved bare å gjøre jobben sin og være seg selv, er gøy. For ansatte i Den norske kirke er det meningsfullt også.

trygve jordheim,trygve w. jordheim,den norske kirke,kirken,debatt,fordommer,bærum