FORVENTNINGER: Det er en modig
...
FORVENTNINGER: Det er en modig fredsprisvinner som skal hylles i Oslo rådhus om nøyaktig en uke. Prisen har uten tvil lagt nye forventninger på Abiy Ahmeds skuldre, skriver Høybråten. Abiy Ahmed er i likhet med tidligere fredsprisvinnere blitt plassert i en egen «hage» på Nobels Fredssenter I Oslo. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix
debatt
Fredspris for håp i en sårbar region
Del
Neste uke mottar Etiopias statsminister Abiy Ahmed Nobels fredspris i Oslo. Mitt håp er at prisen sprer positive ringvirkninger både i Etiopia og til en konfliktherjet region.

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Etiopia siden 1974, og vi mottok nyheten om en etiopisk fredspris med stor glede. Ikke minst var jubelen stor på vårt landkontor i Etiopias hovedstad, Addis Abeba. Her har de opplevd en politisk utvikling som har tatt sjumilssteg siden Abiy overtok makten i april i fjor. Etter flere år med et mer autoritært regime, har Abiy og hans politiske ledelse satt i gang omfattende demokratiseringsreformer. Nå kan politiske partier jobbe fritt. Politiske fanger er blitt løslatt. Ytringsfriheten er styrket. NGO-lovgivningen, som nærmest kneblet sivilsamfunnets viktige engasjement for menneskerettigheter og fredsbygging, er endret.

Til tross for positive fremskritt står de interne utfordringene fortsatt i kø for den ferske fredsprisvinneren. Siden regimeskiftet har Etiopia opplevd en drastisk økning av internt fordrevne og oppblomstring av voldelige, lokale konflikter. 2,4 millioner etiopiere er på flukt i eget land på grunn av konflikt. Disse konfliktene, som i hovedsak bunner i politisk maktkamp, ble holdt nede av det forrige autoritære regimet. Nå kommer de opp til overflaten.

Det nye regimet skapte også store forventninger til raske endringer på nærmest alle områder, også når det gjelder levekår. Disse forventningene har Abiy og hans regime ikke maktet å leve opp til. I politikken er det kort vei fra forventninger til skuffelse og kritikk. Samtidig vil de færreste tilbake til den politiske situasjonen som preget landet før Abiy kom til makten.

Kirkens Nødhjelp hadde frem til 2012 et omfattende fredsprogram i Etiopia. Hovedfokuset var å løse voldelige konflikter gjennom mobilisering av kirkelige og muslimske institusjoner og aktører. En komponent av dette programmet var også et felles fredsinitiativ mellom nasjonale religiøse ledere i Etiopia og Eritrea for å forebygge krigen i 1998, og senere politisk påvirkning om å begynne fredsforhandlinger. Kirkens Nødhjelp måtte fase ut fredsprogrammet i 2012, på grunn av daværende myndigheters innstramminger. Reformene i landet har nå gjort det mulig å gjenoppta dette arbeidet. Mange av kirk­ene og Det muslimske rådet i Etiopia har engasjert seg i fredsbygging, og vi har sett at religiøse og tradisjonelle ledere blir foretrukket som meglere for å få i gang forhandlinger mellom partene i lokale konflikter. På lang sikt kan religiøse­ ­institusjoner spille en nøkkelrolle i forsonings­arbeid. Vi ser nå også at kontakten tas opp igjen ­mellom ­religiøse institusjoner på nasjonalt nivå i Eritrea og Etiopia.

Det er en modig fredsprisvinner som skal hylles i Oslo rådhus om nøyaktig en uke. Prisen har uten tvil lagt nye forventninger på Abiy Ahmeds skuldre. Forhåpentligvis blir prisen en viktig stimulans både for reformene i Etiopia og for fredsprosessen i Eritrea. Kirkens Nødhjelps prioritet nå er å ­mobilisere religiøse institusjoner­ og religiøse aktører, menn, kvinner og ungdom, til et landsomfattende engasjement for fredelig sameksistens og forsoning.

Et stabilt Etiopia er viktig i en region hvor flere store konflikter både skaper en spent sikkerhetssituasjon og enorme humanitære utfordringer. Ikke bare har statsminister Abiy tatt et viktig initiativ til å avslutte den årelange konflikten med Eritrea, han har også jobbet aktivt med flere fredsprosesser og ulike konflikter i nabolandene Sudan, Djibouti, Somalia, Sør-Sudan og Kenya. Kirkens Nødhjelp jobber i flere av disse landene, og ser hvilken belastning langvarig konflikt innebærer for mennesker og lokalsamfunn. Vårt håp er at statsminister Abiys innsats for fred kan skape store og positive ringvirkninger i hele det østlige Afrika. Slik kan Nobels fredspris bli et viktig bidrag ikke bare for å sikre freden mellom Etiopia og Eritrea, men også bære bud om håp for fredelige løsninger også i landene rundt.

dagfinn høybråten,debatt,kirkens nødhjelp