PRIDE: Pride-ideologien opphøy
...
PRIDE: Pride-ideologien opphøyer ubegrenset seksualitet til samfunnets norm, skriver innsenderne. Bildet er tatt under Oslo Pride i juni. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix
debatt
Radikale regnbueforslag fra MDG og Ap
Del
Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Arbeiderpartiet (Ap) har sendt inn radikale regnbue­forslag til Stortinget for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold.

Artikkelen er skrevet av Olav H. Kydland, pensjonert lektor/ cand. theol., Bryne, Eivind Gjerde, lektor/cand. theol., Nærbø og Jostein Bjerga, pensjonert sosionom/økonom, Tananger

----------

MDG ønsker å innføre kompetansemål i grunnskolen om normkritikk, seksualitetsmangfold og hva som er positive ­seksuelle relasjoner.

Agendaen bør være klar, forslagene bryter alle med Bibelens skaperorden. Ved normkritikken skal alle Bibelens bud og normer, for eksempel det monogame ekteskapet utfordres og forkastes for å danne «det nye menneske» og et idealsamfunn.

Ideologien bak er kjent fra Frankfurterskolen og ideologer som Herbert Marcuse og Theodor Adorne. Disse nyradikale aktivistene (nymarxister, kulturmarxister) tok ikke bare standpunkt til samfunnets økonomi, men også bevisst familie-, seksual-, skole og oppsedingspolitikk.

Graf Huyn skriver i boka Den fordekte krig at Marcuse hevdet at den som vil endre det bestående («The establishment») har rett til å bruke makt. Ifølge Frankfurterskolens nymarxisme er «det autonome menneske» bærer av revolusjonen, ikke lenger arbeiderklassen, men det enkelte individ. «Den (revolusjonen) skal altså begynne hos det enkelte mennesket, i familien, på skolen og universitetet, i samfunns- og kulturinstitusjoner».

Videre sier han: «For å kunne befri barna fra undertrykkelse alt i ung alder, trekker man dem så langt som mulig unna foreldrenes innflytelse. Ved hjelp av heldags og integrerte enhetsskoler blir de nivellert og indoktrinert. Ideologisert seksualundervisning og nedbygging av skamfølelse skal hjelpe til å danne det autonome menneske».

Undervisningen i skolen må derfor ha som mål å oppheve betydningen av familie, ekteskap, foreldremyndighet og dermed hele det «autoritære samfunn». Dette settes i verk særlig ved ungdommens «seksuelle befrielse», da denne er bæreren av den proletariske revolusjon.

Dette må begynne med «nyoppdagelsen av barnet». Bare ved seksualisering av barna kan familien ødelegges som «agent for den borgerlige stat». Bolsjevikenes russiske ­oktoberrevolusjon tjener som et forbilde for ødeleggelse av religion, moral og liberalt samfunn, skriver Graf Huyn.

Når forslaget om å innføre normkritikk, som er en videre­føring av kulturmarxistenes ­Critical Theory, og støtten til Rosa kompetanse skal styrkes, vil det få alvorlige konsekvenser, særlig i KRLE-faget. Normkritikken angriper og forkaster nemlig Bibelens bud. Kan for eksempel kristne lærere arbeide der de må argumentere mot sin egen overbevisning?

Den radikale kjønnsbevegelsen motarbeider bevisst og med stolthet Bibelens lære om det monogame ekteskapet mellom én mann og én kvinne og åpner opp for mange andre seksuelle forhold.

I følge FRIs nettside er ­målet: «Et samfunn der man kan leve ut sin seksualitet, kjønns­identitet eller kjønnsuttrykk ­uavhengig av hudfarge, etnisitet, religion eller funksjonsevne.»

FRI ønsker f. eks. at eggdonasjon og surrogati tillates, barn bør kunne ha flere enn to juridiske foreldre, polygami og salg av seksuelle tjenester bør tillates.

Vi ser at FRI står for en antikristelig ideologi. Pride-ideologien opphøyer ubegrenset seksualitet til samfunnets norm. Med andre ord: MPG og Ap ønsker mer av denne politikken. Gud er detronisert og erstattet av «det autonome menneske».

På denne måten tjener Bolsjevikenes revolusjon helt åpent den nye venstre siden som forbilde for ødeleggelse av religion, moral og liberalt samfunn, som Hans Graf Huyn skriver.

Dersom disse forslag innarbeides i nye lover og vedtas av Stortinget, er vi på vei mot et totalitært samfunn hvor religions- og åndsfriheten er svært begrenset.

MPG og Ap sine forslag er brudd med Grunnlovens § 2 og vil føre til at sann kristendom utraderes i det offentlige rom. Barn og unge blir påvirket i en agnostisk og ateistisk atmosfære som vil føre til at kristendommen og dens absolutter ikke tolereres lenger.

Saken er den at Den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet forkastes i stedet vil vi få «autonome mennesker» som lever i samsvar med FRIs antikristelige målsetninger.

Men et slikt samfunn er ikke bærekraftig og vil før eller senere gå under slik som mange andre samfunn har gått under i historiens løp.

Regjeringen og Stortinget­bør merke seg hva «Kirkens Grunn», et bekjennelsesskrift fra påsken 1942, sier: Man må ikke søke å tvinge foreldre og lærere til strid med sin samvittighet å overgi barna til en oppdragelse som vil «revolusjonere deres sinn» og føre dem inn i en «ny livsanskuelse» som er fremmed for kristendommen.

Derfor bør alle disse antikristelige forslag forkastes, for de vil revolusjonere barnas sinn ved sin nye livsanskuelse som er ­totalt fremmed for bibelsk kristendom, men i slekt med kulturmarxismens opprør og forkastelse av Gud og hans livslover for ­menneskelivet.

oslo pride,pride,arbeiderpartiet,regnbueflagg,homofili,stortinget,olav h. kydland,olav hermod kydland,krle,fri,foreningen fri