DEBATT: «Selbekk refererer den
...
DEBATT: «Selbekk refererer den tilmed på lederplass i sin avis 26. november 2019, og anbefaler i den forbindelse at statsminister Erna Solberg velger en annen strategi i en bestemt sak
», skriver forfatter Nils-Petter Enstad. Bildet viser statsminister Erna Solberg. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix
debatt
Seiglivet skrøne
Del
Den finnes i ulike versjoner, og skal ha vært både en replikkveksling og en telegramutveksling.


I sitt innhold går anekdoten ut på at Bjørnstjerne Bjørnsson, dikterhøvdingen på Aulestad, i en kritisk fase under unionsoppløsningen i 1905 skal ha sendt et telegram til statsminister Christian Michelsen med teksten:

«Nu gjælder det at holde sammen». Michelsen skal ha svart: «Nå gjælder det at holde kæft». Det er en av de mest seiglivede historiske mytene fra det 20. århundre.

I den grad anekdoten har noen historisk kjerne, er det at Bjørnson, etter å ha blitt orientert av Michelsen om kong Oscar 2. hadde nektet å sanksjonere et lovvedtak i Stortinget, sendte et telegram der han takket for orienteringen og tilføyde: «Nu: Samhold».

Dikteren hadde vært uenig i regjeringens strategi i den aktuelle saken. Dette tok vittighetsbladet «Vikingen» tak i og laget en tegning som viser de to herrer med hvert sitt telegram. Det er her formuleringen «Nå gjelder det å holde kjeft» oppsto.

Historien slo godt an, og gjør det tydeligvis fremdeles. Den foreløpig siste som har hentet den fram er redaktør Vebjørn Selbekk i avisa Dagen. Han refererer den tilmed på lederplass i sin avis 26. november 2019, og anbefaler i den forbindelse at statsminister Erna Solberg velger en annen strategi i en bestemt sak.

Skulle jeg gi redaktøren et strategisk råd, må det være at han for ettertiden sjekker mer eller mindre gode anekdoter bedre enn han har gjort i dette tilfellet. I samtiden var den så populær at Bjørnson selv gikk ut og dementerte den. Men hva er vel et dementi mot en god skrøne – den gang som nå.

debatt,nils-petter enstad,bjørnstjerne bjørnson,christian michelsen,aulestad,stortinget,vebjørn selbekk