KRISTIANSAND: Under Sians demo
...
KRISTIANSAND: Under Sians demonstrasjon på Torvet i Kristiansand kastet frontfigur Arne Tumyr et eksemplar av koranen i en søppeldunk for spesialavfall. Deretter forsøkte en annen demonstrant å sette fyr på boken. I bakgrunnen Ludvig Nessa som hadde appell. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix
debatt
Norge står opp for ytringsfrihet
Del
Norges forsvar for menneskerettighetene er helt sentralt i vår utenrikspolitikk. Slik har det alltid vært og slik vil det fortsette å være.

Ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter. Uten ytringsfrihet er det ikke mulig å fritt praktisere sin tro eller religion. Og uten tros- og livssynsfrihet, så er det ikke ytringsfrihet.

Selv om en ytring er lovlig og innenfor rammen av ytringsfriheten, så må ikke nødvendigvis norske myndigheter stille seg bak den. Dette gjelder for SIANs handling i Kristiansand; regjeringen tar avstand fra handlingen. På samme måte som vi forbeholder oss retten til å ta avstand fra andre lovlige ytringer som vi ikke er enige i.

SIANs strategi er å provosere gjennom å brenne Koranen. Det er et virkemiddel vi tar avstand fra nettopp fordi vi ikke ønsker en stadig mer polarisert samfunnsdebatt. Ingen vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi slutter å diskutere med hverandre og heller går over til å provosere og hetse hverandre.

Pakistanske myndigheter er godt kjent med norske synspunkter på menneskerettigheter, blant annet behovet for tiltak for å forhindre angrep på journalister og menneskerettighetsforsvarere, samt vold mot religiøse minoriteter. Vi har tatt opp menneskerettighetsspørsmål både i direkte samtaler med Pakistan og i FN-sammenheng. Sist under de årlige konsultasjonene mellom Pakistan og Norge tidligere i år.

Vår ambassadør til Pakistan har på vegne av norske myndigheter formidlet at for Norge er ytringsfriheten et grunnleggende prinsipp, både i samtale og på Twitter. Han viste videre til vår støtte til tros- og livssynsfrihet og til at norske myndigheter tok avstand fra handlingen som SIAN stod for i Kristiansand. Vi har formidlet likelydende budskap til Pakistans ambassadør til Norge, og i offentlig debatt.

Vår ambassadør minnet også om lokale myndigheters ansvar for å ivareta sikkerheten for representanter for Norge i Pakistan.

I den tiden vi lever i, vinner usikkerhet og mistro terreng. Sterke krefter ønsker å bruke situasjoner og hendelser til å skape konflikt og motsetninger. Budskap forvrenges, forsterkes og formidles med en voldsom kraft gjennom sosiale medier. For regjeringen er det et mål å arbeide for gjensidig respekt for hverandres tro, meninger og veivalg. Også når det er vanskelig og ubehagelig.

Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk, påstår at Norge «tasser på filttøfler i den internasjonale samfunnsdebatten» av hensyn til kampanjen for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Det er helt feil.

Konsistent norsk politikk er grunnlaget for vårt arbeid for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Det gjøres ingen tilpasninger eller endringer. Som sagt, Norges forsvar for menneskerettighetene er helt sentralt i vår utenrikspolitikk. Slik har det alltid vært og slik vil det fortsette å være.

jens frølich holte,ytringsfrihet,trosfrihet,menneskerettigheter,debatt,norske myndigheter,sian,kristiansand,koranen,pakistan,fn,ambassadene,vebjørn selbekk