VERDIER: Vi bør ifølge helsemi
...
VERDIER: Vi bør ifølge helseminister Bent Høie (bildet) velge ledere som har andre verdier enn de organisasjonen står for, skriver innsenderne, som er ledere i Indremisjonsforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
debatt
Et spørsmål til statsråd Høie
Del
Er du ikke på kollisjonskurs med din egen ideologiske plattform 
når du som en av landets mektigste ledere legger så sterke føringer for 
organisasjoner og kirkesamfunn med andre oppfatninger enn deg selv?

Vi registrerer helseminister Bernt Høie sitt svar til oss i Dagen 15/11/19 , og vi vil som en av adressatene, komme med et spørsmål.

På Høyres nettside leser vi blant annet dette om ideologi: «Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv».

Dette er bra, og heldigvis har vi et samfunn der en fortsatt kan velge ledere som leder i en retning der det er samsvar mellom liv og lære. Du er selvsagt valgt av statsminister Erna Solberg fordi du leder i samsvar og lojalitet med Høyres partiprogram. 

Partier, organisasjoner, aviser, menigheter og bedrifter er eksempler på virksomheter der det forventes at ledere har integritet til å handle og lede i samsvar med nedfelte verdier og målsettinger. Dette er helt selvsagt i et liberalt og demokratisk samfunn.

Bare ikke for kristne organisasjoner og kirkesamfunn, for slik vi forstår deg, har vi to alternativ:

1. Vi bør ifølge deg endre vår teologi: «Teologi har endret seg til alle tider. Til stor verdi for menneskene. Hadde disse lederne [deriblant oss, vår anm.] gjort det samme, hadde det vært gode nyheter for mange mennesker.» Vår teologi er her fundert i klare ord fra Jesus Kristus (Matteus 19:4-6), og vi er overbevist om at det er det beste for alle mennesker. Det er ikke gode nyheter å velsigne noe Gud har sagt Han ikke kan velsigne.

2. Vi bør ifølge deg velge ledere som har andre verdier enn de organisasjonen står for: Det vil «være vanskelig for barn og unge å oppfatte at de er hjertelig velkomne hvis de er homofile, men at de aldri kan ha en lederrolle i samme organisasjon fordi de da vil være dårlige forbilder for andre barn». 

Dette er å snu saken på hodet, for vi har aldri spurt etter legning hos våre ledere, bare at de lever og lærer i samsvar med vår teologiske overbevisning. Vi vil da påpeke at essensen i Andreas Håtveit sin kritikk av KRIK-ledelsens veivalg er nettopp at en må kunne forvente samsvar mellom liv og lære hos ledere. 

Du prøver deg på maktspråk: «Som alle kan lese selv; det handler om hva han som leder og forbilde sier om hvem som er velkomne til barne- og ungdomsleirer i regi av KRIK». 

Nei, det er ikke det vi leser. Absolutt alle barn og unge er velkomne til samlinger i vår sammenheng, og de skal møte respekt uansett hvem de er og hva de står for, men som ledere ønsker vi å gi tillit til de som veileder respektfullt og tydelig i samsvar med vår lære. Dette er hva saken handler om.

Så vårt spørsmål til helseminister Bernt Høie er: Er du ikke på kollisjonskurs med din egen ideologiske plattform når du som en av landets mektigste ledere legger så sterke føringer for organisasjoner og kirkesamfunn med andre oppfatninger enn deg selv?

bent høie,debatt,teologi,homofili,homofile,erik furnes,andreas evensen,andreas håtveit