DÅP: Det er ikke vi mennesker
...
DÅP: Det er ikke vi mennesker som skal døpe til frelse – det skal vi overlate til Gud idet vi blir døpt med Den Hellige Ånd dersom vi tror, gjenfødes og bekjenner dette med vår munn av et rent hjerte, skriver Ivar Haugsbakk
debatt
Dåpen i vann er kun en symbolhandling
Del
Jeg viser til professor Terje Hegertun ved MF sitt innlegg 12.11.2019. Han skriver: «Derfor sier en lutheraner at det er frelse i dåpen, eller som jeg sier: at det er dåp i frelsen.»

Virkelig? Er ikke dette basert på en fattig kristendom, med en falsk trygghet? Dåpen i vann er kun en symbolhandling, og en symbolhandling kan ikke frelse ett eneste menneske. Man må gjerne døpe seg i vann, som en ren, symbolsk handling, men i det øyeblikk man legger frelse i denne handlingen blir det som å kaste kaldt vann i ansiktet på vår frelser Jesus Kristus.

Det finnes ikke frelse i noe som helst annet enn Kristi verk på korset. Når Herren selv sier at det var fullbrakt, så har vi mennesker ingen rett til å forkludre dette ved å påstå at det er frelse i dåpen ved vann. Påstanden om frelse i vanndåpen er i realiteten ikke noe annet enn å diskreditere Kristi forsonende verk på korset.

Det at vi er døpt til å være en kropp (1.Kor 12:13), har ingenting med vanndåpen å gjøre, og dette framgår da også klart og tydelig dersom man leser hele dette verset i sammenheng: «for vi er jo alle døpt men én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er treller eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.» Her må vi spole tilbake til Jesu egne ord, slik det står skrevet i Apg 1:5 «For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.»

I den nye pakt en det kun én dåp som gjelder, og det skriver da også vår apostel Paulus i Ef 4:5 «Det er én Herre, én tro, én dåp». Med Jesu ord i friskt minne, så vil jeg med frimodighet og tyngde påstå at Paulus her taler om Den Hellige Ånds dåp, og ikke Johannes-dåpen i vann. Dette går da klart og tydelig fram av hva Paulus sier: «For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.» (1.Kor 1:17) Dette kunne Paulus aldri ha sagt, dersom vanndåpen hadde noen som helst frelsende karakter.

Det er ikke vi mennesker som skal døpe til frelse – det skal vi overlate til Gud idet vi blir døpt med Den Hellige Ånd dersom vi tror, gjenfødes og bekjenner dette med vår munn av et rent hjerte. Igjen har jeg mine ord i behold av hva Paulus sier verset over her (1.Kor 12:13). Her er det ikke snakk om vann, men om Ånd.

debatt,dåp,terje hegertun,ivar haugsbakk,korinterbrevet