KIDNAPPET: Boko Haram har kidn
...
KIDNAPPET: Boko Haram har kidnappet tusenvis av voksne og barn, hvorav mange er skolejenter og kvinner som ekstremistgruppen mener har for stor frihet. 19. februar 2018 ble 110 skolejenter kidnappet av Boko Haram i byen Dapchi. De ble utsatt for overgrep. 107 av jentene (bildet) ble raskt satt fri, da de var muslimer. Foto: Azeez Akunleyan, AP Photo / NTB scanpix
15-åring slave for ekstremister
Del
I kampen mot moderne slaveri hører beskyttelse 
av kvinner hjemme. Land som mottar bistand 
må få et ekstra press for å skjerpe lovgivning 
og sikre rettsforfølgelse av overgrep mot kvinner 
fra trosminoriteter.

I 20 måneder har den tapre 15 år gamle kristne jenta Leah Sharibu sittet i fangenskap hos Boko Haram i Nigeria. Hun nektet å bli muslim.

Kvinner som lider for sin tro. Det er temaet for årets fakkeltog for forfulgte i en rekke byer og bygder landet over. Det er et viktig, men ofte glemt tema.

Etter fakkeltoget i Oslo 14. november overleverer vi i Stefanusalliansen og Åpne Dører også i år et opprop til Utenriksdepartementet.

Oppropet i år løfter frem hvordan tros- og livssynsfrihet og kvinners rettigheter henger sammen. Vi ønsker å belyse hvordan kvinner rammes dobbelt opp av diskriminering og overgrep på grunn av sitt kjønn og sin tro.

Kvinner som «tror feil», sett fra eget trossamfunn eller resten av samfunnet, trakasseres, utsettes for press og rammes av fysisk og psykisk vold. De er ekstra sårbare for seksualisert vold, kidnapping og tvangskonvertering.

Kvinnenes stemme blir ofte oversett når trosfrihetsbrudd dokumenteres og analyseres og tiltak utformes. Derfor er det ekstra viktig å rette et spesielt oppmerksomhet mot dette.

Kvinner har en symbolverdi for dem som vil undertrykke og forfølge dem som tror annerledes. Derfor blir kvinners kropper og deres integritet brukt som en slagmark og et våpen i angrep mot utsatte tros- og livssynsgrupper.

Kvinner blir kidnappet, voldtatt, tvangskonvertert, tvangsgiftet, tvunget inn i prostitusjon og brukt i tvangsarbeid. Slik blir kvinners kropper og moderne slaveri brukt for å angripe æren til trossamfunn. Særlig kvinner fra tros- og livssynsminoriteter risikerer slike overgrep.

Ett eksempel er Boko Harams voldelige kamp for å opprette islamsk styre i Nord-Nigeria. De har kidnappet tusenvis av voksne og barn, hvorav mange er skolejenter og kvinner som ekstremistgruppen mener har for stor frihet. Kristne skolejenter er aller utsatt.

19. februar 2018 ble 110 skolejenter kidnappet av Boko Haram i byen Dapchi. De ble utsatt for overgrep. 107 av jentene ble raskt satt fri, da de var muslimer. Men Leah Sharibu sitter fortsatt i fangenskap fordi hun nektet å konvertere til islam. Hun var 14 år da hun ble et offer for brutale overgripere.

Vi kjenner ikke hennes skjebne i dag. Kidnapperne har tatt livet av andre gisler, kristne hjelpearbeidere. De har sagt at Leahs liv er spart, men at hun skal være «slave til sine dagers ende». Boko Haram har kidnappet mange andre skolejenter i sin voldelige kamp mot utdanning med jenter som angrepsmål.

Da IS angrep jesidier, kristne og andre religiøse minoriteter i Irak sommeren 2014, ble også kvinners kropper en slagmark. Under angrepet mot Sinjar i august det året ble minst 6000 jesidi-kvinner kidnappet, tvangskonvertert og tvangsgiftet, eller solgt som sexslaver til IS-krigere. 3000 av dem er fremdeles i fangenskap. Også kristne er blant de kidnappede.

Mange enkeltindivider og familier bruker også kvinners kropper og moderne slaveri for å nå sine mål. Ifølge Human Rights Commission of Pakistan blir hundrevis av jenter i Pakistan tvangskonvertert til islam hvert år. Mange blir også kidnappet, tvangsgiftet og voldtatt. Ofte blir de holdt som hushjelper under slavelignende forhold i familien som kidnappet dem. Hinduistiske og kristne jenter og kvinner er spesielt sårbare nettopp fordi de er fra minoriteter og mangler rettslig beskyttelse.

Mangelfullt lovverk og manglende vilje til å etterforske slike saker gjør at overgrepsmennene sjelden blir straffet. Dersom kvinnene anmelder, risikerer de selv å bli seksuelt trakassert i rettssystemet og bli utstøtt fra samfunnet fordi hun har brakt skam på seg selv og familien. I mange tilfeller blir derfor ikke seksuelle overgrep, voldtekt eller former for moderne slaveri anmeldt og rettsforfulgt.

Gjennom seksuelle overgrep, tvangskonvertering eller tvangsekteskap, på føres kvinnene skam. Skammen rammer ikke bare kvinnen selv, men også familien og gruppen hun er en del av. På denne måten blir seksuell vold og moderne slaveri et effektivt virkemiddel for å ramme en hel trosgruppe, og det bidrar til at kvinner mister både rettigheter og valgfrihet når det gjelder trosutøvelse.

Vi ber utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag Ulstein om at trosfrihet og kvinners rettigheter blir bakt inn i både utenrikspolitikk og bistandspolitikk. I kampen mot moderne slaveri hører beskyttelse av kvinner hjemme. Land som mottar bistand, må få et ekstra press for å skjerpe lovgivning og sikre rettsforfølgelse av overgrep mot kvinner fra trosminoriteter. Og pensum i en rekke lands skoler må endres for å beskytte trosminoriteter generelt og kvinner fra slike minoriteter spesielt.

I Nigeria sitter altså Leah Sharibu (15) i fangenskap hos Boko Harams folk. Hun er forfulgt både for sin tro og sitt kjønn og fordi hun gikk på skole. Vårt krav er: Kjemp for alle kvinners trosfrihet, uavhengig av tro. Og: Sett Leah Sharibu fri.

moderne slaveri,menneskehandel,slaveri,lisa winther,debatt,stefanusalliansen,johannes morken