IKKE MARGINAL: – Vi kunne vært
...
IKKE MARGINAL: – Vi kunne vært enda tydeligere i lederen på at Ottosen ikke representerer en marginal gruppe i norsk kristenhet, skriver Vårt Lands sjefredaktør. Foto: Dagen-arkiv
debatt
Trist og splittende fra Dagen
Del
Det kristne menneskesynet er under hardt press i samfunnet vårt. Da er det behov for en avis som klarer å løfte blikket fra det som splitter, og vise at kirken i Norge gjør mer enn å krangle om homofili.

I lederspalten tirsdag kommer Dagen med sterke og usanne anklager mot Vårt Land. Det kan vi ikke la være å kommentere.

For det første skriver Selbekk at «det fremstilles i Vårt Lands leder som om Espen Ottosens og andres deltakelse i NRK-debatten er eksempler på hvordan «smale, og i noen tilfeller marginale, grupper i norsk kristenhet over tid får anledning til å prege både debatten og det allmenne bildet av kristen tro og etikk».

Det er ikke dette vi formidler i lederen. For det første kritiserer vi ikke NRKs sammensetning av panelet, vi forsvarer det. For det andre sier vi ikke at sammensetningen av panelet er et eksempel på at NRK velger marginale representanter. Men vi sier at NRK er blitt stadig mer tabloide og mer konfliktorienterte i sin dekning. Vi kritiserer også at «det brede lag av kirken blir underrepresentert i mange av de store debattene, mens mindre grupper får stor plass til å presentere sitt syn og framstå som representanter for kristen tro».

Vi kunne vært enda tydeligere i lederen på at Ottosen ikke representerer en marginal gruppe i norsk kristenhet. Da ville vi hindret Selbekk i å tegne et uriktig bilde av Vårt Land. På den annen side faller det på sin egen urimelighet å fremstille det som at vi mener Ottosen er marginal. Vårt Land har jo selv, både på lederplass og i en kommentar av religionsredaktør Alf Gjøsund, argumentert mot et forbud mot såkalt konversjonsterapi. Der går vi faktisk lenger enn Ottosen.

Derimot synes vi NRK noen ganger er marginale når Vebjørn Selbekk selv blir representanten for kristnes syn på våre nye landsmenn. Hans uforsonlighet mot mennesker Kristus døde for er ikke representativ for Kirke-Norges holdninger, heller ikke lavkirkelighetens. Også Selbekks angrep på den konservative presten i Råde, Arne Leon Risholm, fikk ham til Dagsnytt atten.

Vi tror svært mange i Kirke-Norge er enige i at Alv Magnus-saken ikke er egnet til å sette mennesker med et tradisjonelt syn på ekteskapet opp mot hverandre.

Dagen hevder i sin leder at Vårt Land har et liberalt syn på ekteskapet. Hvordan lederen forstår uttrykket «liberalt» er litt uklart for oss. Vårt Land har hatt det samme ståstedet i mange år: Spørsmålet kvalifiserer ikke til splittelse av kirken. I tillegg til det har vi aktivt forsvart lavkirkelige og konservative kristne mot usaklige anklager om homofobi. Vi har sagt tydelig i fra om at kristne med det konservative synet skal ha et rom i Den norske kirke.

Men Vårt Land er opptatt av ikke kun å være avis for én av fløyene i den splittede norske kristenheten. Det kristne menneskesynet er under hardt press i samfunnet vårt. Da er det behov for en avis som klarer å løfte blikket fra det som splitter, og vise at kirken i Norge gjør mer enn å krangle om homofili. Vi står faktisk sammen om svært avgjørende verdier.

dagen,vebjørn selbekk,espen ottosen,nrk,alf gjøsund,den norske kirke,bjørn kristoffer bore,kristendom